Lausunnot 2011

  • 31.5.2011 Lausunto Kaste-ohjelmakauden valmisteluun (pdf, 284 kB)
  • 30.5.2011 Lausunto YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsiprostituutiosta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelevan työryhmän mietinnöstä, UM HEL5956-22 (pdf, 292 kB)
  • 27.5.2011 Lausunto YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus; Suomen seitsemäs määräaikaisraportti (pdf, 410 kB)
  • 16.5.2011 Lausunto YK:n rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CERD) yhdistetystä 20.-22. määräaikaisraportista (pdf, 193 kB)
  • 19.1.2011 Lausunto Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (VNS 7/2010 vp), tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Miesjaoston lausunto (pdf, kB)
  • 18.1.2011 Lausunto Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (VNS 7/2010 vp) (pdf, 436 kB)