Miesjaosto

Tasa-arvosta ja perinteisten sukupuoliroolien purkamisesta hyötyvät kaikki sukupuolet. Miesjaosto käsittelee erityisesti poikiin ja miehiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä sekä toimii asiantuntijoiden kohtaamis- ja yhteistyöfoorumina. Jaoston keskeisinä tehtävinä on nostaa esiin ajankohtaisia miehiin ja poikiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä ja kehittää yhteistyötä miesten ja poikien kanssa toimivien tahojen kanssa.

 

Miesjaoston historia

TANE perusti vuonna 1986 Miestutkimusryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa Suomessa tehtyä miestutkimusta sekä pohtia, mitä Suomessa tulisi miehen asemaan, rooleihin ja mieskuvaan liittyen tutkia ja mitä teemoja tähän liittyen voitaisiin nostaa esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Ensimmäinen Miesjaosto perustettiin vuonna 1988 Miestutkimusryhmän työn jatkajaksi. Miesjaostojen käsittelemiä keskeisiä teemoja ovat olleet sukupuolten tasa-arvo, isyys, työelämä, miestutkimus ja väkivalta.