Sivua päivitetään. Sivun tiedot ovat vanhentuneet.

Työmme

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (Tane) tavoite on edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa. Tane tunnistaa tasa-arvoa edistävät tekijät ja työskentelee sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi ja stereotyyppisten sukupuolinormien purkamiseksi. Tane nostaa esiin sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita ja toimii aktiivisesti niiden poistamiseksi.

Valtioneuvosto asettaa tasa-arvoasian neuvottelukunnan eduskunnan toimikaudeksi. Nykyinen Tane asetettiin 19.9.2019.

Tane on asettanut sukupuoli, talous ja valta -jaoston sekä miesjaoston. Jaostot laativat omat toimintasuunnitelmansa. Jaostojen lisäksi Tane voi perustaa työryhmiä.

Tanen kokoonpano
Miesjaosto
Sukupuoli, talous ja valta -jaosto
Työryhmät ja hankkeet

Keskeisiä teemoja 2019–2023

Seuraavat teemat ovat Tanen työn keskiössä kaudella 20192023.

COVID-19 ja sukupuoli Talous ja työelämä Koulutus ja tutkimus
Sukupuolistunut väkivalta Intersektionaalisuus, moniperusteinen syrjintä Miesnäkökulma tasa-arvotyössä
Kestävä kehitys Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen hallituskauden keskeisiin reformeihin  

 

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ohjelmiin 

Hallitus ei saavuta asettamiaan tavoitteita, ellei se valtavirtaista sukupuolinäkökulmaa tavoitteittensa toimeenpanoon prosessien kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi hallituksen työllisyys- tai aluetavoitteita ei saavuteta, ellei koko prosessin ajan tarkastella päätösten sukupuolivaikutuksia.

Tanen tarkastelemat hallituksen hankkeet (tasa-arvonäkökulmasta) Vastuuministeri
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma  ministeri Blomqvist
Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma ministeri Henriksson
Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma  ministeri Henriksson
Parlamentaarinen komitea, joka selvittää yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä ministeri Kaikkonen
Perhevapaauudistus  ministeri Pekonen
Rasismin ja syrjinnän vastainen ohjelma  ministeri Henriksson
Samapalkkaisuuden edistämistoimet ministeri Blomqvist
Sote ja sosiaaliturvauudistus  ministerit Kiuru ja Pekonen
Strateginen tasa-arvoselonteko, joka annetaan eduskunnalle vuoden 2021 loppuun mennessä  ministeri Blomqvist
Työllisyyden parantamiseen tähtäävät toimet  ministeri Haatainen

 

Tasa-arvon kannalta keskeiset lakihankkeet 

  • Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus, lähtökohtina koskemattomuus ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus
  • Itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta, poistetaan vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ja täysi-ikäisyysvaatimus, lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen vahvistamisesta
  • Intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, luovutaan pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta
  • Erillislaki, joka parantaa ihmiskaupan uhrien asemaa palveluiden saajina

Lisäksi neuvottelukunta pitää tärkeänä:

  • Lainsäädäntöuudistuksissa huomioidaan eroperheiden asema ja vahvistetaan vuoroasumisen mahdollisuuksia
  • Sukupuolivaikutusten arviointi osaksi kaikkien ministeriöiden lainsäädäntövalmistelua ja muuta toimintaa
  • Tasa-arvokehityksen seuraamiseen luodaan kattava seurantajärjestelmä

Vaalityö

Tane käsittelee sukupuolten tasa-arvokysymyksiä tulevissa vaaleissa. Vaalityötä valmistelemaan voidaan perustaa vaalityöryhmät.

Ryhmät pohtivat vaikuttamiskeinoja, kuten mahdollisen #tasaarvovaalit-kampanjan toteutusta sekä tasa-arvonäkökulmaisten vaalitilaisuuksien järjestämistä puolueiden puheenjohtajille tai esimerkiksi puoluesihteereille.

Tane pyrki vaikuttamaan myös myös ehdokasasettelun tasa-arvoisuuteen sekä tasa-arvoteemojen ja -kysymysten saamiseksi vaalikoneiden kysymyksiin, median vaaleja käsitteleviin teemoihin ja vaalitentteihin.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke 2020–2022

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta oli yhtenä toteuttajatahona Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeessa. Hankkeen hankekausi on päättynyt.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta

Kansainvälinen yhteistyö

Tane osallistuu aktiivisesti muun muassa YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) toimintaan mm. lähettämällä CSW:hen vuosittain edustajansa. 

Ministeritapaamiset ja muut tapaamiset

Tasa-arvon edistäminen kuuluu kaikille ministeriöille ja ministereille. Tane tapaa ministereitä ja kutsuu kokouksiinsa päättäjiä, jotka voivat viedä Tanen tasa-arvopoliittisia tavoitteita eteenpäin.

Ajankohtaisiin tasa-arvopoliittisiin kysymyksiin vastaaminen

Tane pitää tärkeänä mahdollisuutta reagoida parhaaksi katsomallaan tavalla uusiin, ajankohtaisiin tasa-arvopoliittisiin kysymyksiin ja tilanteisiin toimikauden aikana.

Toimintasuunnitelma 2019-2023

Lataa Toimintasuunnitelma 2019-2023 (PDF)