Lausunnot 2008

  • 15.12.2008 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle. Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta. (pdf, 210 kB)
  • 26.6.2008 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle. Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta, direktiivi 2004/113(tavaroiden ja palveluiden saatavuuden ja tarjonnan alalla). (pdf, 39 kB)
  • 19.6.2008 Lausunto oikeusministeriölle. Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe. (pdf, 44 kB)
  • 2.5.2008 Lausunto ulkoasiainministeriölle YK:n päätöslauselman 1325 (2000) "Naiset, rauha ja turvallisuus"; Suomen kansallinen toimintaohjelma 2008-2011. (pdf, 38 kB)
  • 30.4.2008 Lausunto opetusministeriölle "Neliportainen tutkijanura" -raportista. (pdf, 37 kB)
  • 7.4.2008 Lausunto oikeusministeriölle yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnöstä. (pdf, 59 kB)