Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on neuvoa antava taho valtionhallinnossa. Se nimetään eduskunnan toimikaudeksi parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan.
Neuvottelukunnassa ovat mukana sekä hallituspuolueiden että opposition edustajat. Asiantuntijajäseninä ovat Miesjärjestöjen keskusliitto ry:n, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:n ja Seta ry:n edustajat.

TANE vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja nostaa esiin uusia tasa-arvokysymyksiä.

Neuvottelukunta edistää tasa-arvoyhteistyötä puolueiden, järjestöjen ja tutkimuksen välillä. Lisäksi TANE pitää esillä vielä ratkaisemattomia, pitkän linjan tasa-arvokysymyksiä.