Medialle

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (Tane) sihteeristö vastaa median yhteydenottoihin. Haastattelupyyntöihin vastaavat neuvottelukunnan pääsihteeri tai puheenjohtaja. 

Yhteystiedot

Materiaalipankki

Tanen kuva- ja aineistomateriaalien käyttöön liittyviin kysymyksiin vastaa neuvottelukunnan asiantuntija. 

Yhteystiedot