Julkaisut

 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta julkaisee oppaita ja tietokirjoja, jotka liittyvät ajankohtaisiin tasa-arvokysymyksiin.

Uusimpia TANEn julkaisuja ovat Milja Saaren väitöskirjan pohjalta laadittu tietokirja Samapalkkaisuuden politiikka (2016) sekä opas Sukupuolten tasa-arvo neuvolan asiakastyössä (2017), joka antaa kaikille lapsiperheiden kanssa työskenteleville eväitä erilaisten perheiden ja lasten kohtaamiseen.

 

Painettuja julkaisuja voi tilata maksutta osoitteesta tane(at)stm.fi. Voit tilata TANEn toimistolta maksutta myös naisen euro -esitettä (fi, sv, en), joka sisältää pinssin.