Julkaisut

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta julkaisee tietokirjoja ja muita julkaisuja liittyen ajankohtaisiin tasa-arvokysymyksiin.

Uusimmat julkaisut

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan toimintakertomus 2019–2023. TANE-julkaisuja 21:2023. Julkaisu on ladattavissa Valtioneuvoston julkaisupalvelu Valtossa. Siirry Valtoon.

Sukupuolten tasa-arvo neuvolan asiakastyössä - Opas vanhempien ja lasten tukemiseen sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta (STM:n julkaisuja 2022:9) Sosiaali- ja terveysministeriön, Tanen ja THL:n yhteistyönä laadittu opas. (Ei tilattavissa painettuna)
Julkaisu on ladattavissa Valtioneuvoston julkaisupalvelu Valtossa. Siirry Valtoon.

Kuntapolitiikan tasa-arvokysymyksiä. Sukupuolten tasa-arvo Suomen kunnissa 2017–2021. (PDF). TANE-julkaisuja 19/2021. (Ei tilattavissa painettuna)

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan toimintakertomus 2015–2019. TANE-julkaisuja 20/2023

Mila Engelberg: Miehiä ja naisihmisiä - suomen kielen seksismi ja sen purkaminen (PDF), TANE-julkaisuja 18/2018 

Milja Saari: Samapalkkaisuuden politiikka (PDF). TANE-julkaisuja 17/2016

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan toimintakertomus 2011 - 2015 (PDF), TANE-julkaisuja 16/2016

TANEn aiheet ja vaiheet - Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 40 vuotta (PDF), TANE-julkaisuja 14/2012

Arto Jokinen (toim.): Mieskysymys. Miesliike, -työ, -tutkimus ja tasa-arvopolitiikka (PDF), Tampere University Press, Tampere 2012.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan toimintakertomus 2007 - 2011 (PDF), TANE-julkaisuja 15/2011

Euroopan unioni tasa-arvoa tekemässä (PDF), TANE-julkaisuja 13/2009

Elina Aaltio: Vapaaksi marginaalista - marginaalista vapautta. Naisliikkeen ja prostituoitujen etuliikkeen kamppailu seksin oston kriminalisoinnista 2002-2006 (PDF). TANE-julkaisuja 12/2009

Anne Maria Holli & Milja Saari: Sukupuoli eduskunnan asiantuntijakuulemisissa (PDF), TANE-julkaisuja 11/2009

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan toimintakertomus 2003 - 2007 (PDF), TANE-julkaisuja 10/2007

Feministinen aikamatka (PDF), TANE-julkaisuja 9/2006

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miestyön historia 1988 - 2006 (PDF), TANE-monisteita 7/2006

Maija Fast: Vaatimusten ristipaineessa. Nuoret koulutetut naiset ja kilpailuyhteiskunta (PDF), TANE-julkaisuja 8/2006

Eeva Raevaara: Tasa-arvo ja muutoksen rajat - Sukupuolten tasa-arvo poliittisena ongelmana Ranskan parité - ja Suomen kiintiökeskustelussa (PDF), TANE-julkaisuja 7/2005

Vanhemmat julkaisut luettavissa vapaakappalekirjastoissa

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan julkaisut vuodesta 1972 lähtien ovat tekijänoikeudellisista syistä nähtävissä vain Suomen vapaakappalekirjastoissa. Ne löytyvät Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen kokoelmasta ”Tasa-arvoasian neuvottelukunta”  digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun kautta.

Luettelo kaikista digitoiduista julkaisuista (PDF)