Lausunnot

Lausuntoarkisto on koottu vasempaan sivupalkkiin vuosittain.

30.6.2020 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto ulkoministeriölle valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta

26.6.2020 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta oikeusministeriölle kansallisesta kielistrategiasta

19.5.2020 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle koskien esitystä alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (PDF)

2.3.2020 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto oikeusministeriön arviomuistiosta koskien pakkoavioliiton mitätöintiä ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista (PDF)

17.2.2020 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelman luonnoksesta (PDF)

28.10.2019 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto oikeusministeriölle Against Hate –hankkeen suosituksista viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön (PDF)

22.10.2019 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 ja valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023 (PDF)

31.5.2019 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto oikeusministeriölle oikeushallintovirastoselvityksestä (PDF)

11.4.2019 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta (PDF)

31.1.2019 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitysten laatimisohjeiksi (PDF) 

23.1.2019 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018 (PDF)

14.1.2019 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (PDF)