Lausunnot

Lausuntoarkisto on koottu vasempaan sivupalkkiin vuosittain.

2.3.2020 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto oikeusministeriön arviomuistiosta koskien pakkoavioliiton mitätöintiä ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista (PDF)

17.2.2020 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelman luonnoksesta (PDF)

28.10.2019 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto oikeusministeriölle Against Hate –hankkeen suosituksista viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön (PDF)

22.10.2019 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 ja valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023 (PDF)

31.5.2019 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto oikeusministeriölle oikeushallintovirastoselvityksestä (PDF)

11.4.2019 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta (PDF)

31.1.2019 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitysten laatimisohjeiksi (PDF) 

23.1.2019 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018 (PDF)

14.1.2019 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (PDF)

11.10.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto samapalkkaisuusohjelman 2016-2019 kokonaisarvioinnista

1.10.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta lausunto ILOn Kansainvälisen työkonferenssin vuoden 2019 standardiaiheesta työelämässä ilmenevän väkivallan ja häirinnän lopettamisesta

28.9.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

11.9.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto Alaikäisavioliittojen sääntelytarpeesta

21.5.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen –työryhmämietinnöstä

24.5.2018 Asiantuntijalausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

26.4.2018 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnutelmasta vuosille 2019-2022

25.4.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto OM:n mietinnöstä Arvioimuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista kehitystarpeista, Eräät seksuaali-, väkivalta-, rattijuopumus- ja talousrikokset

5.4.2018 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

5.4.2018 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

15.3.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi (TANEn vastaukset sähköiseen lausuntokyselyyn)

6.3.2018 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

26.2.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto OKM:n mietinnöstä Monikielisyys vahvuudeksi – Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi.

26.1.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraportista