• Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tavoitteena on sukupuolten tasa-arvo yhteiskunnassa.

  • TANE tekee yhteistyötä päättäjien, viranomaisten, järjestöjen ja tutkijoiden kanssa.

  • TANE nostaa esiin sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita ja toimii aktiivisesti niiden poistamiseksi.

TANE edistää sukupuolten tasa-arvoa

 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa. TANE:n tehtävänä on nostaa esiin sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita ja toimia aktiivisesti niiden poistamiseksi. TANE työskentelee sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi ja stereotyyppisten sukupuolinormien purkamiseksi. 

 

TANE tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden tasa-arvoon vaikuttavien toimenpiteiden kehittämiseksi. Yhteistyö viranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa on keskeistä. TANE edistää myös tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä. Neuvottelukunta osallistuu aktiivisesti kansainväliseen tasa-arvotyöhön.

 

Valtioneuvosto asettaa tasa-arvoasiain neuvottelukunnan eduskunnan toimikaudeksi. Nykyinen TANE asetettiin 19.9.2019. TANElla on neuvoa-antava rooli valtionhallinnossa. Puolueet nimittävät neuvottelukunnan jäsenet. Kokoonpano vastaa eduskunnan voimasuhteita. Lisäksi seuraavat kattojärjestöt nimeävät neuvottelukuntaan pysyvät asiantuntijajäsenet: Miesjärjestöjen keskusliitto ry, Naisjärjestöjen keskusliitto ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry ja Seta ry. Neuvottelukunnalla on pääsihteeri, asiantuntija ja osa-aikainen hallinnollinen avustaja. Neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023