• Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tavoitteena on sukupuolten tasa-arvo yhteiskunnassa.

  • TANE tekee yhteistyötä päättäjien, viranomaisten, järjestöjen ja tutkijoiden kanssa.

  • TANE nostaa esiin sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita ja toimii aktiivisesti niiden poistamiseksi.

TANE edistää sukupuolten tasa-arvoa

 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa. TANE:n tehtävänä on nostaa esiin sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita ja toimia aktiivisesti niiden poistamiseksi. TANE työskentelee sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi, naisten aseman parantamiseksi ja stereotyyppisten sukupuolinormien purkamiseksi. 

 

TANE tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden tasa-arvoon vaikuttavien toimenpiteiden kehittämiseksi, tekee yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa, edistää tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä sekä seuraa tasa-arvoasioita kansainvälisesti.

 

TANE on parlamentaarinen neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa eduskunnan toimikaudeksi. TANElla on neuvoa-antava rooli valtionhallinnossa. Neuvottelukunnan jäsenet ovat eduskuntapuolueiden nimeämiä. Lisäksi Miesjärjestöjen keskusliitto ry, Naisjärjestöjen keskusliitto ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry ja Seta ry nimeävät neuvottelukuntaan asiantuntijajäsenet. Neuvottelukunnalla on pääsihteeri, suunnittelija ja osastosihteeri, ja neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023