Me olemme Tane

Tane kokoaa yhteen puolueita, kansalaisjärjestöjä ja tutkijoita edistämään Tanen tehtäviä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 2019 - 2023 toimijoita on esitelty #MeOlemmeTane-sarjassa. Alta löydät osioita teksteistä ja linkit pidempiin haastatteluihin.

Puheenjohtajat

Tanen puheenjohtaja Jirka Hakala

Puheenjohtaja Jirka Hakala toivoisi, ettei tasa-arvokeskustelu olisi kutsu otteluun. Hänen mukaansa tasa-arvoisempi yhteiskunta on parempi meille kaikille. 

"Sukupuolella on yhä todella suuri vaikutus, vaikka Suomi on verrattain tasa-arvoinen yhteiskunta. Sukupuoli vaikuttaa koulutukseen, uraan ja siihen, minkälaisia tulevaisuuden polkuja kukin näkee itselleen mahdollisiksi.

Tämä on ongelma, koska sukupuoli ei määritä sitä, mikä on juuri sinulle paras olla ja rakentaa elämääsi." 

Lue Jirkan haastattelu

Tanen varapuheenjohtaja Bella Forsgrén

Varapuheenjohtaja Bella Forsgrén haluaa herätellä ihmisiä - ”Meillä on yhä tehtävää perusasioissa”

"Yhdessä tekemisessä on voimaa vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja myös eduskunnan keskusteluun. TANEssa on mahtavaa se, että se tuo eri puolueita yhteen ja yhdistää tämän asiaosaamiseen tutkijoiden ja kansalaistoimijoiden avulla."

Lue Bellan haastattelu

Sukupuoli, talous ja valta -jaoston puheenjohtaja Silla Kakkola

Silla Kakkola toivoo lisää tasa-arvosisältöjä opettajankoulutukseen sekä entistä aktiivisempaa puuttumista naisiin kohdistuvaan vihapuheeseen.

"Toivon, että pystymme TANEna olemaan aktiivinen ja aidosti sukupuolten tasa-arvoa tässä ajassa edistävä taho. Vahvuutemme on laaja asiantuntijuus, jonka kautta odotan, että otamme aktiivisesti kantaa tämän ajan ilmiöihin.

TANEn historiaa tarkastellessa toivon myös, että kykenemme edeltäjiemme tavoin tuomaan keskusteluun uudenlaisia tasa-arvoinnovaatioita ja että jatkossakin toimimme suunnannäyttäjinä sukupuolten tasa-arvosta puhuttaessa."

Lue Sillan haastattelu

Miesjaoston puheenjohtaja Matias Mäkynen

Miesjaoston puheenjohtaja näkee yhteiskunnassa useita tasa-arvoon liittyviä ongelmia ja nostaa esiin mm. sukupuolistuneen väkivallan ja naisenemmistöisen sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden jaksamisen. Yksi huolenaihe on myös poikien koulumenestys. 

"Näin miesjaoston näkökulmasta nostaisin myös esiin poikien koulumenestyksen haasteet, jotka liittyvät myös poikien lukutaidon heikentymiseen ja lopulta miesten syrjäytymiseen. Vaikuttaa siltä, että koulut eivät pysty ottamaan yhtäläisesti erilaisia oppijoita huomioon. Huolestuttava kehitys näiden osalta on ollut jo pitkään käynnissä."

Omassa elämässään Mäkynen kertoo kohdanneensa asa-arvo-ongelmia erityisesti vanhemmuuteen liitettyjen ristiriitaisten odotusten vuoksi. 

Lue Matiaksen haastattelu

Lue lisää tanelaisista

Tasa-arvopolitiikassa tarvitaan tutkittua tietoa - Sukupuolentutkimuksen seura | Tane

130 vuotiaan Naisasialiitto Unionin tavoitteena on feministinen vallankumous | Tane

Poikien Talo tarjoaa tukea nuorille pojille ja miehille: "Poikien menestystarinat tuottavat iloa ja onnea" | Tane

Eriarvoistavatko lastenhoidon tuet tai varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut? Tätä selvitetään CHILDCARE-hankkeessa | Tane

Suomen Miestutkimuksen Seura haluaa vakiinnuttaa miestutkimuksen opetusta | Tane

Miesjärjestöjen keskusliitto haluaa tuoda tasa-arvokeskusteluun uudenlaisia tapoja katsoa mieheyttä | Tane

Tasa-arvoa on hyvä peilata laajasti, koska viisaus ei ole kenenkään yksinomaisuutta. Sosiaalipoliittinen yhdistys edistää tieteen ja käytännön vuoropuhelua | Tane

Tasa-arvokeskustelun tulee muuttua mielipidedebatista yhteiseksi, asiaan keskittyväksi ongelmanratkaisuksi, sanoo Setan puheenjohtaja Sakris Kupila. | Tane

”Tasa-arvo vaatii jatkuvaa arviointia ja uudistuvia edistämisratkaisuja”, sanoo johtava asiantuntija Reetta Siukola | Tane

Koronakriisi kiihdyttää yhteiskunnallista eriarvoistumista ja lisää maahanmuuttajanaisten kuormitusta – Monika-Naiset edistää maahanmuuttajanaisten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa | Tane

Asiakasmäärät kasvavat Ensi ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä - Perheissä paljon haavoittuvuutta koronan myötä | Tane

”Tasa-arvonäkökulma on oltava mukana kaikessa perhepoliittisessa ajattelussa läpileikkaavasti," sanoo Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring | Tane

Miten tasa-arvo ja demokratia toteutuvat Euroopan parlamentissa? – Tätä tarkastelee EUGenDem-tutkimushanke | Tane

”Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla mies” – Miehet ry kutsuu feministisesti ajattelevat miehet saman katon alle | Tane