Hallitusohjelmatavoitteet 2023

Suomalaisen tasa-arvon edistyminen on pitkäjänteisen yhteistyön ja rohkeiden päätösten tulos. Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentaminen ja oikeuksien turvaaminen edellyttävät aktiivisia toimia myös jatkossa. Hallituksen tulee sitoutua sukupuolten tasa-arvon edistämiseen hallitusohjelmassa, talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä reformeissa.

Tämän varmistamiseksi hallitus:

  1. laatii tasa-arvo-ohjelman
  2. toteuttaa eduskunnan hyväksymän tasa-arvoselonteon linjauksia
  3. huomioi politiikassaan risteävät erot ja moniperusteisen syrjinnän ehkäisemisen
  4. kehittää ja tehostaa sukupuolivaikutusten arviointia mm. lainsäädäntöhankkeissa 
  5. kehittää sukupuolitietoista budjetointia. 

Lataa Tanen hallitusohjelmatavoitteet 2023 - 2027 (PDF)

Lue tavoitteet teemoittain