Työryhmät ja hankkeet

Tane voi tarvittaessa perustaa työryhmiä. Työryhmien tehtävänä voi esimerkiksi olla tietyn lainsäädäntöuudistuksen seuraaminen tai Tanen vaalityön valmistelu.

Lisäksi Tane toteuttaa yhteistyössä Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen (2020–2022) ja vastaa Tasa-arvo kasvatuksessa -opiskelupaketin kehittämisestä ja ylläpidosta. 

Sosiaaliturvauudistustyöryhmä

Kesäkuussa 2020 perustettu työryhmä seuraa vuonna 2020 käynnistettyä sosiaaliturvauudistusta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

 • Puheenjohtaja: Silla Kakkola
 • Varapuheenjohtaja: Ahti Hurmalainen
 • Bella Forsgrén
 • Elina Havu
 • Juha Järä
 • Matias Mäkynen
 • Sofia Lindqvist
 • Paula Saikkonen

Tasa-arvo kasvatuksessa -sivusto

Tasa-arvo kasvatuksessa on tietopaketti, jonka avulla koulujen ja päiväkotien opetukseen tuodaan sukupuolinäkökulmaa. Sivusto on suunnattu kouluissa ja päiväkodeissa työskenteleville, mutta sitä voivat käyttää myös opiskelijat, vanhemmat ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) omistaa oikeudet materiaaliin. 

Tasa-arvo kasvatuksessa

Värikkäitä kasveja ja teksti tasa-arvokasvatuksessa.fi.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke 

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Tanen Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeessa toteutetaan kumppanitahojen kanssa aloitteita, kampanjoita ja tilaisuuksia, joilla nostetaan esiin tasa-arvotyötä. Lisäksi kannustetaan toimijoita tasa-arvotekoihin.

Työtä seuraa korkeatasoinen foorumi, jonka puheenjohtajana toimii presidentti Tarja Halonen. Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lisäksi sitä tukevat eri yhteistyökumppanit.
Vuosien 2020–2022 aikana hanke keskittyy erityisesti kolmeen keskeiseen sukupuolten tasa-arvoon liittyvään teemaan: 

 • Naisten johtajuus
 • Tasa-arvo mediassa
 • Naiset ja teknologia

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta