Lausunnot 2015

  • 4.12.2015, arvio koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta lapsiasiavaltuutetulle (pdf, 289,0kB)
  • 17.11.2015  lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta koskien vähittäskaupan ja parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaikoja, TyV (pdf, 368.0kB)
  • 14.10.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016, TyV (pdf, 348.0kB)
  • 25.09.2015, lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi, OKM (pdf, 384,0kB)
  • 25.09.2015, lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi, STM (pdf, 283,0kB)
  • 10.4.2015, lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi (pdf, 304,0kB)