Lausunnot 2009

 • 21.12.2009 Lausunto Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Naisiin kohdistuvan väkivallan vstaisesta ohjelmasta (pdf, 134 kB)
 • 10.12.2009 Lausunto lakivaliokunnalle lakialoitteesta LA 51/2009 laiksi isyyslain 22 ja 34 §:n muuttamisesta (pdf, 66 kB)
 • 2.12.2009 Lausunto ulkoasiainvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta ihmisoikeuspolitiikasta (pdf, 201 kB)
 • 27.11.2009 Lausunto oikeusministeriölle ihmisoikeusinstituution perustamisesta (pdf, 164 kB)
 • 24.11.2009 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta ihmisoikeuspolitiikasta (pdf, 195 kB)
 • 14.10.2009 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä neuvoston direktiiviksi (vanhempainvapaasopimuksen uudistaminen) (pdf, 95 kB)
 • 1.10.2009 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2010 (pdf, 116 kB)
 • 25.9.2009 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n (pdf, 103 kB)
 • 21.9.2009 Lausunto oikeusministeriölle. Demokratiapoliittinen asiakirjakokonaisuus (pdf, 391 kB)
 • 15.9.2009 Lausunto oikeusministeriölle seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevan rangaistussäännöksen soveltamisesta (pdf, 127 kB)
 • 11.9.2009 Lausunto ulkoasiainministeriölle. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus; Suomen kuudes määräaikaisraportti (pdf, 191 kB)
 • 31.8.2009 Lausunto puolustusministeriölle sotilaskurinpitolain uudistamiseksi (pdf, 99 kB)
 • 18.6.2009 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle. Tasa-arvoselonteon pääteemat. (pdf, 207 kB)
 • 4.6.2009 Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 (K 1/2009 vp), naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu lasten huoltajuuskysymyksissä (pdf, 375 kB)
 • 8.5.2009 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle, kansainvälisten asioiden yksikölle. CEDAW-seurantaraportti (pdf, 248 kB)
 • 20.3.2009 Lausunto oikeusministeriölle. Ihmisoikeuspoliittisen selonteon kansallinen osuus (pdf, 243 kB)
 • 20.3.2009 Lausunto ulkoasianministeriölle. Ihmisoikeuspoliittisen selonteon kansainvälinen osuus (pdf, 187 kB)
 • 25.2.2009 Lausunto oikeusministeriölle. Avoliittotyöryhmän ehdotus laeiksi yhteistalouden purkamisesta avoliiton päättyessä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (oikeusministeriön työryhmämietintö 2008:10). (pdf, 168 kB)
 • 16.1.2009 Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2009-2013. (pdf, 99 kB)