Tasa-arvon elämäntyöpalkinto

Tane jakaa elämäntyöpalkinnon henkilölle, joka omalla aktiivisuudellaan ja päättäväisyydellään on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa.

Palkinnolla halutaan osoittaa kiitosta ja arvostusta sinnikkäästä tasa-arvon eteen tehdystä työstä politiikan, tutkimuksen, kansalaistoiminnan, yritysmaailman tai muun yhteiskunnan alueella.

Palkinto jaetaan henkilölle, joka on poikkeuksellisen pitkäjänteisellä työllään tai merkittävällä teolla huomattavasti edistänyt sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa.  

Valintaprosessi

  • Kuka tahansa voi ehdottaa palkinnon saajaa.
  • Ainoastaan määräpäivään mennessä saapuneet perustellut ehdotukset huomioidaan.
  • Palkinnon saajan valitsee tasa-arvoasiain neuvottelukunta.

Lähetä ehdotuksesi

Ehdotuksia oli mahdollista lähettää 23.8.2022 kello 16 saakkaa. Kiitos erinomaisista ehdotuksistanne!