Miehen työ -palkinto

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta myöntää miesjaoston esityksestä Miehen työ -palkinnon. Palkinto jaetaan henkilölle tai taholle, joka on työllään tai muilla ansioillaan edistänyt sukupuolten tasa-arvon toteutumista erityisesti miehiin ja poikiin liittyen.

Miehen työ -palkinto on jaettu vuodesta 1998 alkaen. Sillä halutaan muistuttaa, että sukupuolten tasa-arvon edistämisestä hyötyvät kaikki. Palkinnolla halutaan antaa kiitosta ansiokkaasta työstä ja kannustaa jatkamaan työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Miehen työ -palkinnon saaneet

2022 Kuvataiteilija Kenneth Bamberg: Miesten kohtaaman väkivallan esiin nostamisesta, erityisesti Johan-näyttelyn johdosta

2021 Pienperheyhdistys ry:n Mieskaveritoiminta: Kapeiden sukupuolinormien purkamisesta, miesten hoivaroolin vahvistamisesta sekä yhden vanhemman perheiden arjen helpottamisesta

2020 Filip Saxén, toimittaja, Hufvudstadsbladet: Toiminnasta urheilumaailman tasa-arvon eteen

2019 Isähaaste (Fambition yhdessä Tekniikan akateemiset TEKin, Siili Solutionsin ja Knowitin kanssa): Isien työn ja perheen yhteensovittamisen edistämisestä asenteisiin ja työelämän käytäntöihin vaikuttamalla

2018 Kari Uotila, kansanedustaja: Pitkäjänteisestä ja vaikuttavasta työstä rakenteellisen epätasa-arvon purkamiseksi erityisesti poikien ja miesten hyväksi

2017 Väestöliiton Poikien Puhelin: Sukupuolisensitiivisestä työstä poikien ja nuorten miesten kasvun tukemiseksi

2016 Ali Jahangiri ja Abdirahim ”Husu” Hussein /YLE Puheen Ali ja Husu -ohjelma: Mieheyteen ja maahanmuuttajuuteen liitettyjen stereotypioiden purkamisesta

2015 Miessakit ry: Kaksikymmentä vuotta miesten hyvinvointia tukevaa työtä

2014 Poikien Talo, Helsingistä ja Miesten kansalaistalo Mattila, Tampereelta: Sukupuolisensitiivisestä poika- ja miestyöstä

2013 Lasse Reijomaa: Uraauurtavasta miesaktivismista

2012 Kölvi-toiminta, Setlementtinuorten Hämeen piiri ry: Poikien parissa tehdystä sukupuolisensitiivisestä työstä

2011 Ralf Sund, asiantuntija, STTK, Helsinki: Työstä eronneiden miesten oikeudesta isyyteen ja lasten oikeudesta kumpaankin vanhempaan

2010 Joonas Berghäll  ja Mika Hotakainen (Miesten vuoro), Visa Koiso-Kanttila (Miehen kuva) ja Mika Ronkainen (Freetime Machos): Suomalaisia miehiä käsittelevien erityisen ansiokkaiden dokumenttielokuvien ohjaaminen

2009 Jeff Hearn, professori, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki: Sukupuolentutkimuksen pitkäjänteinen tekeminen, opettaminen ja edistäminen

2008 Mikko Lampikoski, poliisitarkastaja, sisäasiainministeriö, poliisiosasto: Tasa-arvotietoinen poliisityö

2007 Hilmi Oral, yhteisötyöntekijä, Ystävyystalo, Oulun seudun Setlementti: Maahanmuuttajamiesten parissa tehtävä tasa-arvotyö

2006 Aaro Heikkinen, luokanopettaja, Teppanan koulu, Kajaani: Tasa-arvotietoinen ja sukupuolisensitiivinen kasvatustyö alakouluikäisten opetuksessa

2005 Jouko Huttunen, kasvatustieteen tohtori, Jyväskylän yliopisto: Uraauurtava isyystutkimus ja pitkäjänteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen isyyden arvon nostamiseksi

2004 Reko Lundán, kirjailija: Tasa-arvon edistäminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan esiin nostaminen taiteen keinoin

2003 Jussi Nissinen, SETA:n pääsihteeri: Miesten ja naisten moninaisuuden esiin nostaminen ja tukeminen erityisesti seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden alueella

2002 Arto Jokinen, miestutkija, Tampere: Kriittisen miestutkimuksen pitkäjänteinen edistäminen

2001 Ilkka ja Ville Turkka, Jääsydämet-joukkueen valmentajat, Vantaa: Suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoon pyrkivän miehen mallin vahvistaminen

2000 Miesaktivistit Hannu Säävälä ja Eero Keinänen sekä CCC Software Professionals Oy, Oulu: Aktiivisen isyyden sekä mieskaveritoiminnan tukeminen

1998 Viisi eri palkittua: Lyömätön linja ry, Jussi-projekti, Mobile – tukiasemat, Pasi Ahola, Timo Mikkilä: Miesten harjoittaman väkivallan vastainen työ tai teko