Lausunnot 2005

  • 30.12.2005 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle informaatio- ja dokumentaatiotoiminnan selvityshenkilön raportista. (pdf, 33 kB)
  • 8.11.2005 Lausunto ulkoasiainministeriön oikeudelliselle osastolle. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia edistävä ja suojeleva kansainvälinen sopimus. (pdf, 40 kB)
  • 7.10.2005 Lausunto ulkoasiainministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikölle. Ihmiskaupan vastaisen toimenpideohjelman toimeenpanosta. (pdf, 46 kB)
  • 1.6.2005 Lausunto puolustusministeriölle. Rauhanturvaamislain uudistamistyöryhmän mietinnöstä. (pdf, 55 kB)
  • 29.4.2005 Lausunto oikeusministeriölle. Oikeusministeriön kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi. (pdf, 60 kB)