Sukupuoli, talous ja valta -jaosto

Sukupuoli, talous ja valta -jaosto käsittelee monipuolisesti erilaisia tasa-arvokysymyksiä, kuten työelämän ja koulutuksen tasa-arvoa, sukupuolittunutta väkivaltaa ja talouden tasa-arvokysymyksiä. Jaostolla on myös tärkeä rooli sukupuolentutkimuksen aseman vahvistamisessa ja tutkimustiedon tunnetuksi tekemisessä.

Jaosto on jatkoa vuonna 1981–2006 Tanessa toimineelle tutkimusjaostolle ja vuosina 2006–2015 toimineelle sukupuoli ja valta -jaostolle. Ensimmäinen sukupuoli, talous ja valta -jaosto toimi Tanen kaudelle 2015–2019.

Jaoston historia

Toinen Sukupuoli, talous ja valta -jaosto (2019–2023)

Kokoonpano:

 • Puheenjohtaja: Silla Kakkola (Vas.)
 • Varapuheenjohtaja: Mikko Wikstedt (PS)
 • Bella Forsgrén 
 • Elina Havu 
 • Laura Keskinen
 • Roosa Pöyhönen 
 • Sara Sundell 
 • Merja Kähkönen

sekä pysyvät asiantuntijatahot

 • CHILDCARE-hanke: Johanna Lammi-Taskula (Katja Repo)
 • EUGenDem-hanke: Johanna Kantola (Anna Elomäki)
 • Miehet – Män – Men ry: Touko Niinimäki (Jani-Petri Martikainen)
 • Miesjärjestöjen keskusliitto ry: Ahti Hurmalainen (Kari Immonen)
 • Monika-Naiset liitto ry: Olga Silfver (Jenni Tuominen)
 • Naisasialiitto Unioni ry: Eekku Aromaa (Fatim Diarra)
 • Naisjärjestöjen Keskusliitto ry: Maria Mailasalo (Helena Aaltonen)
 • Seta ry: Kiti Kalliomäki (Janette Grönfors)
 • Sosiaalipoliittinen yhdistys ry: Paula Saikkonen (Helena Hirvonen)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tasa-arvotiedon keskus / Sukupuolella väliä? -hanke: Reetta Siukola (Mia Teräsaho)
 • Sukupuolentutkimuksen seura ry: Paula Koskinen Sandberg (Kattis Honkanen)
 • Suomen Miestutkimuksen Seura ry: Timo Aho (Isto Turpeinen)
 • Tilastokeskus / Tasa-arvotilastot: Marjut Pietiläinen (Antti Katainen)
 • WeAll-hanke: Marjut Jyrkinen (Jukka Lehtonen)

Päivitetty 24.5.2022

Toiminnan painopisteet

Jaoston kaikessa toiminnassa huomioidaan risteävät erot, moniperustainen syrjintä ja sukupuolen moninaisuus. 

Jaoston temaattiset painopisteet toimintakaudella ovat:

 • Koronakriisin sukupuolivaikutukset, kuten:
  • kriisin vaikutukset julkiseen talouteen (ml. kuntien talous ja kuntavaalit 2021)
  • kriisin vaikutukset työelämään
  • kriisin vaikutukset sukupuolistuneeseen väkivaltaan
  • kriisin vaikutukset tasa-arvopolitiikkaan ja tasa-arvopoliittisiin uudistuksiin (ml. hallitusohjelma)
  • kriisin vaikutukset palkattomaan hoivaan
  • kriisin vaikutukset maahanmuuttajanaisten asemaan
 • Talous ja työelämä
  • Alustatalouden sukupuolittuneet vaikutukset
  • Digitalisaation vaikutukset yhteiskunnan eriarvoisuuteen ja työelämän tasa-arvoon
  • Katkokset työelämässä (ml. perhevapaat ja asevelvollisuus)
  • Ammatillisen hoiva-alan ja naisenemmistöisen julkisen sektorin työn yhteiskunnallinen arvostus ja palkkaus 
  • Hyvinvointitalous ja tasa-arvo
  • Julkisen talouden resurssit ja sukupuolivaikutukset
 • Koulutus ja tutkimus
  • Jatkuvan oppimisen työryhmän seuraaminen
  • Tasa-arvoon liittyvän tutkimustiedon hyödyntämisen edistämisen
 • Sukupuolistunut väkivalta

Jaosto seuraa keskeisten reformien valmistelua sukupuolinäkökulmasta ja esittää tarvittaessa Tanelle muun muassa tapahtumia ja työryhmiä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin liittyen.  Jaosto reagoi uusiin tasa-arvopoliittisiin kysymyksiin parhaalla katsomallaan tavalla.

Jaoston historia

Tanen tehtävänä on edistää tasa-arvotutkimusta. Tane vaikuttikin tärkeänä taustatekijänä naistutkimuksen (nyk. sukupuolentutkimus) vakiintumiseen Suomessa. Tane tuki naistutkimusta 1980-luvun alusta alkaen sekä taloudellisesti että erilaisin aloittein ja kannanotoin. Tanen yhteydessä toiminut naistutkimuksen koordinaatiotyö 1980-luvun alusta 2000-luvun alkuun oli myös tärkeä osa alan institutionalisoitumista.

Tutkimusjaosto perustettiin vuonna 1981 tasa-arvoasiain neuvottelukunnan asiantuntijaelimeksi nais- ja tasa-arvotutkimukseen sekä tiedepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Jaosto muodosti myös taustaryhmän naistutkimuksen koordinaatiotyölle. Tutkimusjaoston tehtävänä oli seurata naistutkimuksen kehitystä, kehittää hallinnon ja alan tutkimuksen yhteistyötä sekä tehdä neuvottelukunnalle aloitteita asioissa, jotka koskivat naistutkimusta tai naispuolisten tutkijoiden aseman parantamista.

Sukupuolta, taloutta ja valtaa tarkastelleet jaostot ovat vuoteen 2006 asti toimineen tutkimusjaoston perillisiä. Vuodesta 2007 jaostojen käsittelemiin teemoihin on kuulunut muun muassa sukupuolitietoinen budjetointi, sukupuolitietoinen kasvatus ja koulutus sekä talouskriisin sukupuolittuneet vaikutukset. 

Feministinen aikamatka (PDF), TANE-julkaisuja 9/2006

Jaoston puheenjohtajat

Tutkimusjaosto

 • Aila Jokinen 1981, 1981–1985
 • Marianne Laxén 1987–1989
 • Sole Molander 1989–1992
 • Pirkko Grönlund 1992–1995
 • Katariina Poskiparta 1996–1998, 1999–2001
 • Lena Paju 2001–2003

Tutkimus- ja kehittämisjaosto

 • Sole Molander 2003–2007

Sukupuoli ja valta -jaosto

 • Seija Turtiainen 2007–2011
 • Tarja Filatov 2011–2015

Sukupuoli, talous ja valta -jaosto

 • Tarja Filatov 2015–2019
 • Silla Kakkola 2019–