Sukupuoli, talous ja valta -jaosto

Sukupuoli, talous ja valta -jaosto käsittelee monipuolisesti erilaisia tasa-arvokysymyksiä, kuten työelämän ja koulutuksen tasa-arvoa, sukupuolittunutta väkivaltaa ja talouden tasa-arvokysymyksiä. Jaostolla on myös tärkeä rooli sukupuolentutkimuksen aseman vahvistamisessa ja tutkimustiedon tunnetuksi tekemisessä.

Jaosto on jatkoa vuonna 1981–2007 Tanessa toimineelle tutkimusjaostolle ja vuosina 2007–2015 toimineelle sukupuoli ja valta -jaostolle. Ensimmäinen sukupuoli, talous ja valta -jaosto toimi Tanen kaudelle 2015–2019.

Jaoston historia

Kolmas sukupuoli, talous ja valta -jaosto (2023–2027)

Kokoonpano:

 • Puheenjohtaja: Fatim Diarra (Vihr.)
 • Varapuheenjohtaja: Päivi Mononen-Mikkilä (Kesk.)
 • Lauri Muranen (SDP)
 • Konsta Nupponen (Kok.)
 • Minna Partanen (PS)
 • Milla Pyykkönen (Vas.)

Pysyvät asiantuntijat

Varajäsenet on merkitty sulkeisiin.

 • FEMTIE-hankkeen tutkijat: Hanna Ylöstalo (Emma Lamberg)
 • Miehet – Män – Men ry: Jani-Petri Martikainen (Jürgen Ross)
 • Miesjärjestöjen keskusliitto ry: Hannes Ruokokoski (Ari Jussila)
 • Monika-Naiset liitto ry: Natalie Gerbert (Ljudmila Kettunen)
 • Naisasialiitto Unioni ry: Piia Lempiäinen (Eekku Aromaa)
 • Naisjärjestöjen Keskusliitto ry: Anniina Vainio (Annika Hinkkanen)
 • Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete, Nytkis ry: Silla Kakkola (Taru Anttonen)
 • Naisten Linja ry: Katju Aro (Johanna Linner Matikka)
 • Seta ry: Anu Kantola (Mirva Alakarhu)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Tasa-arvotiedon keskus:  Reetta Siukola (Mia Teräsaho)
 • Sukupuolentutkimuksen seura ry: Paula Koskinen Sandberg (Marjut Jyrkinen)
 • Suomen Miestutkimuksen Seura ry: Timo Aho (Ville Pöysä)
 • Tilastokeskus / Tasa-arvotilastot: Marjut Pietiläinen (Antti Katainen)
 • Trasek ry: Marika Saarinen (Julian Honkasalo)

Tiedot päivitetty 12.2.2024.

Toiminnan painopisteet 2019-2023

Tietoja päivitetään.

Jaoston kaikessa toiminnassa huomioidaan risteävät erot, moniperustainen syrjintä ja sukupuolen moninaisuus. 

Jaoston temaattiset painopisteet toimintakaudella ovat:

 • Koronakriisin sukupuolivaikutukset, kuten:
  • kriisin vaikutukset julkiseen talouteen (ml. kuntien talous ja kuntavaalit 2021)
  • kriisin vaikutukset työelämään
  • kriisin vaikutukset sukupuolistuneeseen väkivaltaan
  • kriisin vaikutukset tasa-arvopolitiikkaan ja tasa-arvopoliittisiin uudistuksiin (ml. hallitusohjelma)
  • kriisin vaikutukset palkattomaan hoivaan
  • kriisin vaikutukset maahanmuuttajanaisten asemaan
 • Talous ja työelämä
  • Alustatalouden sukupuolittuneet vaikutukset
  • Digitalisaation vaikutukset yhteiskunnan eriarvoisuuteen ja työelämän tasa-arvoon
  • Katkokset työelämässä (ml. perhevapaat ja asevelvollisuus)
  • Ammatillisen hoiva-alan ja naisenemmistöisen julkisen sektorin työn yhteiskunnallinen arvostus ja palkkaus 
  • Hyvinvointitalous ja tasa-arvo
  • Julkisen talouden resurssit ja sukupuolivaikutukset
 • Koulutus ja tutkimus
  • Jatkuvan oppimisen työryhmän seuraaminen
  • Tasa-arvoon liittyvän tutkimustiedon hyödyntämisen edistämisen
 • Sukupuolistunut väkivalta

Jaosto seuraa keskeisten reformien valmistelua sukupuolinäkökulmasta ja esittää tarvittaessa Tanelle muun muassa tapahtumia ja työryhmiä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin liittyen.  Jaosto reagoi uusiin tasa-arvopoliittisiin kysymyksiin parhaalla katsomallaan tavalla.

Jaoston historia

Tanen tehtävänä on edistää tasa-arvotutkimusta. Tane vaikuttikin tärkeänä taustatekijänä naistutkimuksen (nyk. sukupuolentutkimus) vakiintumiseen Suomessa. Tane tuki naistutkimusta 1980-luvun alusta alkaen sekä taloudellisesti että erilaisin aloittein ja kannanotoin. Tanen yhteydessä toiminut naistutkimuksen koordinaatiotyö 1980-luvun alusta 2000-luvun alkuun oli tärkeä osa alan institutionalisoitumista.

Tutkimusjaosto perustettiin vuonna 1981 tasa-arvoasiain neuvottelukunnan asiantuntijaelimeksi nais- ja tasa-arvotutkimukseen sekä tiedepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Tutkimusjaoston tehtävänä oli seurata naistutkimuksen kehitystä, kehittää hallinnon ja alan tutkimuksen yhteistyötä sekä tehdä neuvottelukunnalle aloitteita asioissa, jotka koskivat naistutkimusta tai naispuolisten tutkijoiden aseman parantamista. Jaosto muodosti myös taustaryhmän naistutkimuksen koordinaatiotyölle.

Sukupuolta, taloutta ja valtaa tarkastelleet jaostot ovat vuoteen 2006 asti toimineen tutkimusjaoston perillisiä. Vuodesta 2007 jaostojen käsittelemiin teemoihin on kuulunut muun muassa sukupuolitietoinen budjetointi, sukupuolitietoinen kasvatus ja koulutus sekä talouskriisin sukupuolittuneet vaikutukset. 

Feministinen aikamatka (PDF), TANE-julkaisuja 9/2006

Jaoston puheenjohtajat

Tutkimusjaosto

 • Aila Jokinen 1981, 1981–1985
 • Marianne Laxén 1987–1989
 • Sole Molander 1989–1992
 • Pirkko Grönlund 1992–1995
 • Katariina Poskiparta 1996–1998, 1999–2001
 • Lena Paju 2001–2003
 • Sole Molander 2003–2007 (Tutkimus- ja kehittämisjaosto)

Sukupuoli ja valta -jaosto

 • Seija Turtiainen 2007–2011
 • Tarja Filatov 2011–2015

Sukupuoli, talous ja valta -jaosto

 • Tarja Filatov 2015–2019
 • Silla Kakkola 2019–2023
 • Fatim Diarra 2023–