Lausunnot 2007

  • 14.12.2007 Lausunto oikeusministeriölle. Sopimattomat kaupalliset menettelyt: Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen. OM työryhmämietintö 2007:11. (pdf, 42 kB)
  • 20.11.2007 Lausunto oikeusministeriölle. Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistaminen sukupuolten välisen tasa-arvon osalta. (pdf, 41 kB)
  • 12.6.2007 Lausunto oikeusministeriölle. Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistaminen. Yhdenvertaisuustoimikunnan muistio asiatuntijakuulemisiin. (pdf, 51 kB)
  • 25.5.2007 Lausunto ulkoasiainministeriön oikeudelliselle osastolle. YK; kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus; Suomen kuudes määräaikaisraportti. (pdf, 90 kB)
  • 3.5.2007 Lausunto Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden naisjärjestöjen valtionavusta (HE 1/2007 vp). (pdf, 36 kB)
  • 31.1.2007 Lausunto työvoimaministeriölle siviilipalveluslain uudistaminen -työryhmän mietinnöstä. (pdf, 44 kB)