Lausunnot 2003

  • 18.11.2003 Lausunto työministeriölle. Työvoiman rekrytointimahdollisuudet EU ja ETA-alueen ulkopuolella. (pdf, 40 kB)
  • 11.11.2003 Lausunto oikeusministeriölle. Ihmiskauppa, paritus ja prostituutio - työryhmän osamietinnöstä. (pdf, 45 kB)
  • 9.10.2003 Lausunto Eduskunnan, valtiontilintarkastajien kanslialle. Valtiontilintarkastajien kertomuksen valmistelu, työministeriön hallinnonala. Epätyypilliset työsuhteet. (pdf, 40 kB)