Lausunnot 2004

  • 30.9.2004 Lausunto työministeriölle. Etnisten suhteiden neuvottelukunnan uudelleen asettamisesta. (pdf, 32 kB)
  • 20.9.2004 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle, koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja HIV/AIDS suhdetta. (pdf, 48 kB)
  • 2.7.2004 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle. Luonnoksesta hallituksen tasa-arvo-ohjelmaksi. (pdf, 66 kB)
  • 2.4.2004 Lausunto oikeusministeriölle. Ihmissalakuljetus, lapsipornografia ja Palermon yleissopimuksen lisäpöytäkirjat -työryhmän loppumietinnöstä. Lausunnon toinen osa Palermon yleissopimuksen lisäpöytäkirjojen täytäntöönpanoa koskevasta osasta. (pdf, 46 kB)
  • 25.2.2004 Lausunto STM:n perhe- ja sosiaaliosastolle. Ehdotuksesta kansalliseksi toimintaohjelmaksi vuosille 2004-2007 naisiin kohdistuvan ja perheissä tapahtuvan väkivallan sekä prostituution ja ihmiskaupan ehkäisemiseksi. (pdf, 42 kB)