Lausunnot 2006

  • 7.6.2006 Lausunto puolustusministeriölle ehdotuksesta uudeksi asevelvollisuuslaiksi. (pdf, 45 kB)