Lausunnot 2017

30.11.2017 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto lapsenhuoltolain uudistamisesta (TANEn vastaukset sähköiseen lausuntokyselyyn)

15.11.2017 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto luonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (TANEn vastaukset sähköiseen lausuntokyselyyn)

10.10.2017 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

2.10.2017 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa: Komission tiedonanto lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä

18.9.2017 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä

13.7.2017 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

18.5.2017 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018 - 2021

26.4.2017 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

5.4.2017 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa:  Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

28.3.2017 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

28.3.2017 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

20.3.2017 Asiantuntijalausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta

20.2.2017 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle alkoholilain kokonaisuudistukseksi