Lausunnot 2018

11.10.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto samapalkkaisuusohjelman 2016-2019 kokonaisarvioinnista

1.10.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta lausunto ILOn Kansainvälisen työkonferenssin vuoden 2019 standardiaiheesta työelämässä ilmenevän väkivallan ja häirinnän lopettamisesta

28.9.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

11.9.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto Alaikäisavioliittojen sääntelytarpeesta

21.5.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen –työryhmämietinnöstä

24.5.2018 Asiantuntijalausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

26.4.2018 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnutelmasta vuosille 2019-2022

25.4.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto OM:n mietinnöstä Arvioimuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista kehitystarpeista, Eräät seksuaali-, väkivalta-, rattijuopumus- ja talousrikokset

5.4.2018 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

5.4.2018 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

15.3.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi (TANEn vastaukset sähköiseen lausuntokyselyyn)

6.3.2018 Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa: Hallituksen esitys vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

26.2.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto OKM:n mietinnöstä Monikielisyys vahvuudeksi – Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi.

26.1.2018 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraportista