Riksdagsval 2023

Riksdagsval förrättas våren 2023. På denna sida samlas material från delegationen för jämställdhetsärenden i anslutning till val. Följ vår valkommunikation också i sociala medier med hashtaggen #JämställdhetsVal

Tanes mål

Tanes mål för regerinsprogrammet 2023-2027 innehåller fem teman 

  • Reformen av den sociala tryggheten
  • Utbildning och arbetsliv
  • Jämställda löner
  • Familjer och ett jämlikt föräldrarskap
  • Könsrelaterat våld

Dessutöver har Tane lokaliserat flera behov av ändringar i lagstiftningen.

Bekanta dig med Tanes mål regerinsprogrammet 2023-2027

Valpanel Jämställdhetens framtid (Tasa-arvon tulevaisuus)

Delegationen för jämställdhetsärenden organiserade en valpanel den 8.11.2022 tillsammans med Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf och Mansorganisationernas centralförbund rf. 

Panelen kan ses på Tanes YouTube-kanal. Diskussionen är uppdelad i tre klipp enligt teman: