#JämställdhetsVal: 4 myter om lönetransparens

Utgivningsdatum 23.2.2023 10.15 | Publicerad på svenska 28.2.2023 kl. 15.11
Nyhet

Delegationen för jämställdhetsärenden föreslår i sina mål för regeringsprogrammet att den kommande regeringen fortsätter sitt arbete för att främja lönetransparens. Vi bad Tanja Auvinen, direktör för social- och hälsovårdsministeriets jämställdhetsenhet, svara på fyra påståenden om öppenhet och transparens i fråga om löner.

Myt 1: I och med lönetransparens kan min arbetskamrat när som helst begära att få se mina löneuppgifter och sprida dem vidare.

Svar: Fel

När vi pratar om lönetransparens som föreskrivs med lagstiftning pratar vi om en noggrant definierad praxis vars syfte är att minska lönediskrimineringen och säkerställa att man oberoende av kön får lika lön för samma arbete av samma värde. 

Till exempel kunde en arbetstagare som misstänker lönediskriminering få information om lönen som betalas ut till en annan arbetstagare som utför samma arbete eller arbete av samma värde i samma företag eller organisation och grunderna för denna lön.

Då lönetransparens föreskrivs är det också möjligt att säkerställa att integritetsskyddet realiseras, dvs. att man inte har rätt att dela till utomstående de löneuppgifter man fått tillgång till på grund av misstanke om lönediskriminering.

Å andra sidan kan det vara bra att komma ihåg att alla har full rätt att själv öppet prata om sin egen lön till vem som helst, sådan öppenhet förbjuder ingen.

 

Myt 2: Lönetransparens ökar misstrogenheten bland arbetstagare och hindrar arbetsgivaren från att belöna för bra arbete.

Svar: Fel

Detta är ett intressant antagande. Jag hävdar att osämja mellan arbetstagare uppstår snarare om personen misstänker sig bli diskriminerad – i detta fall att hen får mindre lön till exempel på grund av sitt kön – och kan inte göra mycket åt saken eftersom informationen inte är tillgänglig. 

Varför skulle transparens orsaka misstrogenhet om det är klart för alla hur lönerna bildas? Tvärtom, bättre kännedom om löner ökar allas uppfattning om hur lönerna bildas och hur de kan påverkas. 

Samma gäller belöning. Vad är det som hindrar från att belöna arbetstagare för ett bra arbete och samtidigt göra det på ett öppet sätt så att samtliga arbetstagare förstår hur denna praxis fungerar på arbetsplatsen? Jag skulle betona att lönetransparens uttryckligen handlar om att bli av med omotiverade löneskillnader.

Det måste också konstateras att den offentliga sektorn har haft lönetransparens redan länge och jag har inte hört något om att detta skulle ha lett till gräl på arbetsplatserna. 

Myt 3: Den nuvarande lagstiftningen gör det redan möjligt att få tag på löneuppgifter.

Svar: Rätt och fel

Inom den offentliga sektorn är enskilda arbetstagares löneuppgifter offentliga. 

Inom privata branscher och den tredje sektorn gör jämställdhetslagen det möjligt att föra misstankar om diskriminering vidare, men nuvarande praxis har visat sig vara alltför invecklad och ger inte personen som misstänker diskrimineringen tillgång till informationen. 

Till exempel anser jämställdhetsombudsmannen att arbetstagare som misstänker lönediskriminering bör ha en bättre möjlighet att få tillgång till löneuppgifterna för andra jämförbara arbetstagare.

Myt 4: Lönetransparens ökar förståelsen av hur lönerna bildas och främjar jämställdhet. 

Svar: Rätt

Lönetransparens är ett sätt att minska på könsmässiga löneskillnader. Lönetransparensens viktigaste mål är att förebygga lönediskriminering utifrån kön och främja realiserandet av lika lön. 

Löneuppgifternas förbättrade tillgänglighet gör det lättare att upptäcka lönediskriminering och ingripa i det. I all sannolikhet skulle det också förebygga lönediskriminering och främja lönejämställdheten på arbetsplatserna. Dessutom ökar transparensen arbetstagarens förståelse för hur lönesystemet och olika belöningssystem fungerar just på arbetstagarens arbetsplats.

Det är fint att rådet godkände lönetransparensdirektivet före julen, och nu kan vi börja implementera det i EU:s medlemsländer. 

Frågorna besvarades av Tanja Auvinen, direktör vid jämställdhetsenheten (social- och hälsovårdsministeriet).

Läs vidare

Riksdagsval 2023 


Delegationen för jämställdhetsärenden publicerar gästskribenter och intervjuer på sina sidor. Dessa företräder inte Tanes officiella ståndpunkt. 

Ajankohtaista