Mål för regeringsprogrammet 2023

Den förbättrade jämställdheten i Finland är ett resultat av ett långvarigt samarbete och modiga beslut. Byggandet av ett jämställt och likvärdigt samhälle och tryggandet av rättigheterna förutsätter aktiva åtgärder även framöver. Regeringen bör förbinda sig att främja jämställdhet mellan könen i regeringsprogrammet, budgetprocessen och i alla viktiga reformer.

Ladda ner Tanes mål för regerinsprogrammet 2023-2027 (PDF)