Publikationer

Delegationen för jämställdhetsärenden publicerar fackböcker om aktuella jämställdhetsfrågor.
Tryckta publikationer kan beställas avgiftsfritt på adressen tane.stm(at)gov.fi så länge upplagan inte är slut.

Du kan även beställa broschyren Kvinnans euro (sv, fi, en) från delegationens byrå. Beställningen innehåller också en pins.

Nyaste publikationer

Äldre publikationer kan läsas i friexemplarsbiblioteken

De publikationer som delegationens för jämställdhetsärenden gett ut sedan 1972 finns av upphovsrättsliga orsaker endast till påseende i Finlands friexemplarsbibliotek. De finns i Nationalbibliotekets digitala materialsamling ”Delegationen för jämställdhetsärenden” via tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi 

Lista över alla Tanes digitaliserade publikationer (PDF)