Jämställdhetspris Karlatag (Miehen työ)

Vad är Karlatag?

Delegationen för jämställdhetsärenden delar ut priset Karlatag (Miehen työ) på förslag av manssektionen. Priset utdelas till en person eller aktör som genom sitt arbete eller genom andra meriter har främjat jämställdheten mellan könen, särskilt männens och pojkarnas ställning.

Priset Karlatag har delats ut sedan år 1998. Genom priset vill man påminna om att alla gynnas av att främja jämställdheten. Priset är ett tack för förtjänstfullt arbete och en sporre att fortsätta arbetet för att främja jämställdheten mellan könen.

Mottagare av priset Karlatag

2022 bildkonstnären Kenneth Bamberg: För att ha lyft fram frågor kring våld som män utsatts för, särskilt i utställningen Johan.

2021 Föreningen Pienperheyhdistys ry arbete för Mieskaveritoiminta: För brytande av trånga könsnormer, främjande av männens roll som givare av vård och underlättande av vardagen för familjer med en förälder.

2020 Filip Saxén, journalist, Hufvudstadsbladet: För främjande av jämlikhet inom idrottsvärlden

2019 – Pappautmaningen (Fambition tillsammans med Teknikens akademiker TEK, Siili Solutions och Knowit) För främjandet av pappornas möjligheter att samordna arbete och familj genom att inverka på attityder och praxisen inom arbetslivet

2018 – riksdagsledamot Kari Uotila: För ett långsiktigt och effektivt arbete för att luckra upp strukturell ojämlikhet särskilt till förmån för pojkar och män

2017 – Befolkningsförbundets Pojkarnas telefon: För jämställdhetsmedvetet arbete för att stöda pojkars och mäns utveckling

2016 – Ali Jahangiri och Abdirahim ”Husu” Hussein (programmet Ali ja Husu vid YLE Puhe): För uppluckring av stereotypier kopplade till mansidentitet och invandrarskap

2015 – Miessakit ry: För tjugo år av arbete för att stöda männens välbefinnande

2014 – Pojkarnas hus i Helsingfors och Miesten kansalaistalo Mattila i Tammerfors: För jämställdhetsmedvetet arbete bland pojkar och män

2013 – Lasse Reijomaa: För banbrytande mansaktivism

2012 – Kölvi-verksamhet, Setlementtinuorten Hämeen piiri ry: För jämställdhetsmedvetet arbete bland pojkar och män

2011 – expert Ralf Sund: För arbetet för att förbättra skilda mäns rätt till faderskap och barnens rättigheter till båda sina föräldrar

2010 – Joonas Berghäll och Mika Hotakainen (Miesten vuoro), Visa Koiso-Kanttila (Miehen kuva) och Mika Ronkainen (Freetime Machos): För regissering av särskilt förtjänstfulla dokumentärer om finländska män

2009 – professor Jeff Hearn: För långsiktig forskning i samt undervisning och främjande av genusvetenskap

2008 – polisinspektör Mikko Lampikoski: För ett jämställdhetsmedvetet polisarbete

2007 – samhällsarbetare Hilmi Oral: För jämställdhetsarbete bland invandrarmän

2006 – klasslärare Aaro Heikkinen: För ett jämställdhets- och könsmedvetet fostringsarbete i undervisningen av barn i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen

2005 – pedagogie doktor Jouko Huttunen: För banbrytande faderskapsforskning och en långsiktig samhällelig påverkan för att höja pappornas status

2004 – författare Reko Lundán: För främjandet av jämställdhet och framlyftandet av våld riktat mot kvinnor på konstens vägnar

2003 – Sexuellt likaberättigande SETA rf:s generalsekreterare Jussi Nissinen: För framlyftandet av mångfalden av män och kvinnor särskilt då det gäller sexualitet och könstillhörighet

2002 – mansforskare Arto Jokinen: För ett långsiktigt främjande av kritisk mansforskning

2001 – coacharna Ilkka och Ville Turkka i laget Jääsydämet: För strävan efter att stärka en mansmodell som bygger på tolerans och jämställdhet

2000 – mansaktivisterna Hannu Säävälä och Eero Keinänen samt CCC Software Professionals Oy: För stödjande av ett aktivt faderskap och kamratverksamhet mellan män

1998 – Lyömätön linja ry, Jussi-projektet, Mobile–stödstationer, Pasi Ahola, Timo Mikkilä
Arbete eller gärning för att bekämpa våld som utövas av män