Tanes sammansättning

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jäsenet yhdessä.

Delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) och minister Thomas Blomqvist, november 2019. Bild: Mari Waegelein

Statsrådet tillsätter delegationen för jämställdhetsärenden för riksdagens mandattid. Delegationen verkar ända till dess att en ny delegation har tillsatts.

Ordförande för den nuvarande delegationen som tillsattes den 19 september 2019 är ministerns specialmedarbetare Jirka Hakala (C) och vice ordförande är riksdagsledamot Bella Forsgrén (Gröna).

Delegationen beaktar riksdagens styrkeförhållanden och består av medlemmar som utses av partierna. Expertmedlemmar är dessutom Mansorganisationernas centralförbund rf, Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry, Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete Nytkis ry och Seta rf.

Tanes sammansättning 2019-2023

Ordförande:
försvarsministerns specialmedarbetare Jirka Hakala
Centern i Finland

Vice Ordförande:
riksdagsledamot Bella Forsgrén
Gröna förbundet

Delegationens medlemmar (och ersättare):

 • Hannu Kokki, partistyrelsemedlem, forskningsdirektör (Niina Malm, riksdagsledamot), Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

 • Matias Mäkynen, riksdagsledamot (Roosa Pöyhönen, politisk assistent), Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

 • Katja Taimela, riksdagsledamot (Tapio Bergholm, docent), Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

 • Sanna Antikainen, riksdagsledamot (Marika Sorja, ledamotsassistent, närvårdare), Sannfinländarna r.p.

 • Juha Järä, sakkunnig (Nuutti Hyttinen, juris kandidat, ekonomie magister), Sannfinländarna r.p.

 • Mikko Wikstedt, generalsekreterare (Jessica Vahtera, ledamotsassistent), Sannfinländarna r.p.

 • Saara-Sofia Sirén, riksdagsledamot (Maija Uusi-Oukari, generalsekreterare), Samlingspartiet r.p.

 • Administrationskoordinator Viljami Wiirilinna (Joonas Pulliainen, generalsekreterare), Samlingspartiet r.p.

 • Elina Havu, verksamhetsledare (Ulla Parviainen, rektor), Centern i Finland r.p.

 • Silla Kakkola, kvinnopolitiskt sakkunnig (Jouni Sirén, översättare, företagare), Vänsterförbundet r.p.

 • Eva Biaudet, riksdagsledamot (Henrik Wickström, partiets vice ordförande), Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Delegationens permanenta sakkunniga:

 • Kimmo Runonen, ordförande (Pasi Salonen, ersättare i styrelsen), Mansorganisationernas Centralförbund rf

 • Terhi Heinilä, generalsekreterare (Maria Mailasalo, planerare för påverkansarbetet), Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

 • Laura Keskinen, föreningskoordinator (Mira Karjalainen, docent), Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry

 • Sakris Kupila, ordförande, medicine kandidat (Sara Sundell, sakkunnig i jämställdhet), Seta rf

Uppdaterad  10.5.2022