TANEs sammansättning

Statsrådet tillsatte 19.9.2019 delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) för riksdagens mandatperiod. Till delegationens ordförande utsågs försvarsministerns specialmedarbetare Jirka Hakala (cent) och till vice ordförande riksdagsledamot Bella Forsgrén (gröna).

Medlemmarna i den parlamentariska delegationen har utsetts av partierna. Utöver det består delegationen av sakkunnigmedlemmarna Mansorganisationernas Centralförbund rf, Naisjärjestöjen keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf och Seta rf.

 

TANEs sammansättning från 19.9.2019

Ordförande:
försvarsministerns specialmedarbetare Jirka Hakala
Centern i Finland

Vice Ordförande:
riksdagsledamot Bella Forsgrén
Grönä förbundet

 

Delegationens medlemmar (och ersättare):

 • Hannu Kokki, partistyrelsemedlem, forskningsdirektör (Niina Malm, riksdagsledamot), Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
 • Matias Mäkynen, riksdagsledamot (Roosa Pöyhönen, politisk assistent), Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
 • Katja Taimela, riksdagsledamot (Tapio Bergholm, docent), Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
 • Sanna Antikainen, riksdagsledamot (Marika Sorja, ledamotsassistent, närvårdare), Sannfinländarna r.p.
 • Juha Järä, sakkunnig (Nuutti Hyttinen, juris kandidat, ekonomie magister), Sannfinländarna r.p.
 • Mikko Wikstedt, generalsekreterare (Jessica Vahtera, ledamotsassistent), Sannfinländarna r.p.
 • Saara-Sofia Sirén, riksdagsledamot (Niina Puikkonen, generalsekreterare), Samlingspartiet r.p.
 • Juhana Vartiainen, riksdagsledamot (Henrik Vuornos, assistent till partiledningen), Samlingspartiet r.p.
 • Elina Havu, verksamhetsledare (Ulla Parviainen, rektor), Centern i Finland r.p.
 • Silla Kakkola, kvinnopolitiskt sakkunnig (Jussi Saramo, riksdagsledamot), Vänsterförbundet r.p.
 • Eva Biaudet, riksdagsledamot (Henrik Wickström, partiets vice ordförande), Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Delegationens permanenta sakkunniga:

 • Jyrki Lohi, styrelseordförande (Pasi Salonen, ersättare i styrelsen), Mansorganisationernas Centralförbund rf
 • Terhi Heinilä, generalsekreterare (Anniina Vainio, organisationschef), Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
 • Johanna Pakkanen, generalsekreterare (Mira Karjalainen, docent), Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
 • Sakris Kupila, ordförande, medicine kandidat (Sara Sundell, sakkunnig i jämställdhet), Seta rf