TANEs sammansättning

Statsrådet tillsatte 19.9.2019 delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) för riksdagens mandatperiod. Till delegationens ordförande utsågs försvarsministerns specialmedarbetare Jirka Hakala (cent) och till vice ordförande riksdagsledamot Bella Forsgrén (gröna).

Medlemmarna i den parlamentariska delegationen har utsetts av partierna. Utöver det består delegationen av sakkunnigmedlemmarna Mansorganisationernas Centralförbund rf, Naisjärjestöjen keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf och Seta rf.

 

TANEs sammansättning från 19.9.2019

Ordförande:
försvarsministerns specialmedarbetare Jirka Hakala
Centern i Finland

Vice Ordförande:
riksdagsledamot Bella Forsgrén
Grönä förbundet

 

Delegationens medlemmar (och ersättare):

  • Hannu Kokki, partistyrelsemedlem, forskningsdirektör (Niina Malm, riksdagsledamot), Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
  • Matias Mäkynen, partistyrelsemedlem (Roosa Pöyhönen, politisk assistent), Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
  • Katja Taimela, riksdagsledamot (Tapio Bergholm, docent), Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
  • Sanna Antikainen, riksdagsledamot (Marika Sorja, ledamotsassistent, närvårdare), Sannfinländarna r.p.
  • Juha Järä, sakkunnig (Nuutti Hyttinen, juris kandidat, ekonomie magister), Sannfinländarna r.p.
  • Mikko Wikstedt, generalsekreterare (Jessica Vahtera, ledamotsassistent), Sannfinländarna r.p.
  • Sari Sarkomaa, riksdagsledamot (Jutta Wirén, generalsekreterare), Samlingspartiet r.p.
  • Juhana Vartiainen, riksdagsledamot (Henrik Vuornos, assistent till partiledningen), Samlingspartiet r.p.
  • Elina Havu, verksamhetsledare (Ulla Parviainen, rektor), Centern i Finland r.p.
  • Silla Kakkola, kvinnopolitiskt sakkunnig (Jussi Saramo, riksdagsledamot), Vänsterförbundet r.p.
  • Eva Biaudet, riksdagsledamot (Henrik Wickström, partiets vice ordförande), Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Delegationens permanenta sakkunniga:

  • Jyrki Lohi, styrelseordförande (Pasi Salonen, ersättare i styrelsen), Mansorganisationernas Centralförbund rf
  • Terhi Heinilä, generalsekreterare (Anniina Vainio, organisationschef), Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
  • Johanna Pakkanen, generalsekreterare (Mira Karjalainen, docent), Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
  • Sakris Kupila, ordförande, medicine kandidat (Sara Sundell, sakkunnig i jämställdhet), Seta rf