• Målet för delegationen för jämställdhetsärenden är samhällelig jämställdhet mellan könen.

  • TANE tar initiativ och kommer med förslag samt ger utlåtanden för att utveckla lagstiftningen och andra åtgärder som hänför sig till jämställdhet.

  • TANE stöder även jämställdhetsrelaterad forskning och praktisk implementering av resultaten.

TANE främjar jämställdhet mellan könen

Målet för delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) är samhällelig jämställdhet mellan könen. TANE tar initiativ och kommer med förslag samt ger utlåtanden för att utveckla lagstiftingen och andra åtgärder som hänför sig till jämställdhet. TANE stöder även jämställdhetsrelaterad forskning och praktisk implementering av resultaten.

TANE är en parlamentarisk delegation tillsatt av statsrådet. Delegationen har samma mandatperiod som riksdagen. Delegationens medlemmar utses av riksdagspartierna. Mansorganisationernas Centralförbund rf, Naisjärjestöjen keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete Nytkis rf och Seta rf utser sakkunnigmedlemmar till delegationen.

Delegationen verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Ordförande är försvarsministerns specialmedarbetare Jirka Hakala från och med 19.9.2019. Generalsekreterare är Hannele Varsa och Planerare är Katariina Pursimo.

 

Delegationen för jämställdhetsärendens mål för regeringsprogrammet 2019-2023

TANEs mål för regeringsprogrammet

#Jämställdhetsgärningar: Jämställdhetsgärningar ger förändring 

Jämställdhet i lärande