Vad är jämställdhet?

Läs mera

Tane 50 år

Vår historia

Bekanta dig med våra publikationer om jämställdhet

Våra publikationer

Aktuellt

Tanes mål för regeringsprogrammet 2023-2027

Byggandet av ett jämställt och likvärdigt samhälle och tryggandet av rättigheterna förutsätter aktiva åtgärder även framöver. Bekanta dig med våra politiska mål 2023-2027.

Våra mål

Vårt mål är ett jämställt samhälle

Vårt arbete

Sektioner och arbetsgrupper

Våra övriga tjänster

Jämställdhet i lärande

Jämställdhet i lärande är en portal om jämställdhetsperspektivet när det gäller lärande i skolor och småbarnspedagogiken.

Bekanta dig med portalen

Jämställdhetsgärningar ger förändring

Projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring uppmanar till konkreta gärningar för bättre jämställdhet och främjar kvinnors rättigheter och jämställdhet i samarbete med olika aktörer.

Bekanta dig med projektet

#MeOlemmeTane -artikelserien

#MeOlemmeTane bekantar dig med aktörerna i delegationen för jämställhetsärenden.

Läs om oss på Twitter

Tane - 50 år för främjande av jämställdhet

Tanes historia