Tillgänglighetsutlåtande

Det här är delegationens för jämställdhetsärenden tillgänglighetsutlåtande. Tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten www.tane.fi och har uppdaterats den 15 januari 2021.

Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Fyller kraven på tillgänglighet delvis.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen motsvarar ännu inte kraven till alla delar

Kan observeras: Pdf-filer

Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i den:

Pdf-filer som publicerats på webbplatsen den 23 september 2018 och senare, vilka inte innehåller skrivtecken, rubriker eller ett fastställt språk. Textmotsvarigheterna till bilderna i filen kan vara bristfälliga. Filerna kan innehålla tabeller som inte har lämpliga tabellrubriker. Pdf-filerna på webbplatsen har ingen logisk ordning på rubriknivå. Korrigeringar görs vartefter problem uppdagas.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

3.1 Information och relationer

Kan förstås: Fackord
Icke-tillgängligt innehåll och bristerna i den:
På webbplatsen används ämnesord och juridiska ord som kanske inte förstås av alla. Delegationen strävar efter att förklara orden i sitt sammanhang.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
3.1.1 Webbplatsens språk

1. Omfattas inte av lagstiftningen

Kontorsprogramvarufiler (t.ex. doc, pdf, odt) som publicerats före den 23 september 2018
Vid behov kan besökaren ta kontakt varvid vi strävar till att  erbjuda dessa innehåll i tillgänglig form när möjligt. 

Respons på tillgängligheten

Har du upptäckt brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Informera oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen.

Per e-post: tane.stm (a) gov.fi
På blankett

Tillsynsmyndighet

Om du stöter på tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ta först kontakt med oss, dvs. upprätt-hållaren av webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan vi svarar. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur en anmälan ska lämnas och hur den behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonväxel 0295 016 000