Arbetsgrupper och projekt

Tane kan vid behov tillsätta arbetsgrupper. Arbetsgrupperna kan bland annat ha till uppgift att följa en viss lagstiftningsreform eller att bereda Tanes valarbete.

Jämställdhet i lärande

Jämställdhet i lärande är ett studiepaket om jämställdhetsperspektivet när det gäller lärande i skolor och småbarnspedagogiken. Webbplatsen riktar sig till personalen i skolor och inom småbarnspedagogiken, men kan även användas av studeranden, föräldrar och andra intresserade.
Tane äger rättigheterna till materialet.

Jämställdhet i lärande