Arbetsgrupper och projekt

Tane kan vid behov tillsätta arbetsgrupper. Arbetsgrupperna kan bland annat ha till uppgift att följa en viss lagstiftningsreform eller att bereda Tanes valarbete.

I samarbete med Kvinnoorganisationernas Centralförbund genomför Tane även projektet Jämställdhets-gärningar ger förändring (2020–2022) och ansvarar för att utveckla och upprätthålla materialpaketet Jämställdhet i lärande.

Arbetsgruppen för kommunalvalet

Arbetsgruppen för kommunalvalet tillsattes i mars 2020 och har i uppgift att bereda Tanes valkampanj i kommunalvalet 2021. 

 • Vice ordförande: Elina Havu, C
 • Katariina Hyvärinen, Kvinnoorganisationer i Samarbete Nytkis
 • Silla Kakkola, VF
 • Maria Mailasalo, Kvinnoorganisationernas Centralförbund
 • Annika Ojala, Gröna
 • Marianne Pekola-Sjöblom, Kommunförbundet
 • Niina Puikkonen, Saml
 • Roosa Pöyhönen, SDP
 • Jessica Vahtera, Sannf
 • Anita Westerholm, SFP 

Arbetsgruppen för socialskyddsreformen

Arbetsgruppen tillsattes i juni 2020 och följer de socialskyddsreformer som inletts år 2020 med tanke på jämställdheten mellan könen.

 • Ordförande: Silla Kakkola
 • Vice ordförande: Ahti Hurmalainen
 • Bella Forsgrén
 • Elina Havu
 • Juha Järä
 • Matias Mäkynen
 • Sara Mäkäräinen
 • Paula Saikkonen
 • Anniina Vainio
 • Juhana Vartiainen

Projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring  

Inom Kvinnoorganisationernas Centralförbund och Tanes gemensamma projekt Jämställdhetsgärningar ger förändring genomförs initiativ, kampanjer och evenemang, där man lyfter fram jämställdhetsarbetet tillsammans med samarbetspartnerna. Därtill sporras aktörerna till jämställdhetsgärningar.

Arbetet följs upp av ett högtstående forum, vars ordförande är president Tarja Halonen. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom får det understöd av olika samarbetspartner.

Under 2020–2022 koncentrerar sig projektet särskilt på tre centrala teman i anslutning till jämställdheten mellan könen: 

 • Kvinnligt ledarskap
 • Jämställdhet i medierna
 • Kvinnor och teknologi

Jämställdhetsgärningar ger förändring

Webbplatsen Jämställdhet i lärande

Jämställdhet i lärande är ett studiepaket om jämställdhetsperspektivet när det gäller lärande i skolor och småbarnspedagogiken. Webbplatsen riktar sig till personalen i skolor och inom småbarnspedagogiken, men kan även användas av studeranden, föräldrar och andra intresserade.
Tane äger rättigheterna till materialet.

Jämställdhet i lärande