Aluevaalit 2022

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan aluevaalitavoitteet 2022

Tavoite 1: Sukupuolten tasa-arvoa edistetään aluevaltuustoissa

  • Puolueet huomioivat ehdokasasettelussa ja luottamuspaikkajaossa sukupuolten tasaisen edustuksen. 
  • Aluevaltuustoihin ehdolla oleville jaetaan tasa-arvoon liittyvää tietoa. 
  • Jokaisen aluevaltuustoon valitun edustajan perehdytykseen sisältyy tietoa sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tavoite 2: Sukupuolten tasa-arvo läpileikkaa hyvinvointialuestrategioita

  • Hyvinvointialuestrategiaan sisällytetään läpileikkaavasti sukupuolten tasa-arvon edistäminen.
  • Toteutetaan sukupuolivaikutusten arvioinnit sekä sukupuolitietoinen budjetointi.
  • Tasa-arvon edistymistä seurataan aktiivisesti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Tämä koskee muun muassa palvelujen järjestämistä ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä.

Tavoite 3: Henkilöstöön liittyvät päätökset tehdään sukupuolitietoisesti 

  • Kaikissa henkilöstöön liittyvissä päätöksissä ja toimenpiteissä edistetään sukupuolten tasa-arvoa.
  • Työntekijöitä koskevissa päätöksissä tiedostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen voimakas jakautuminen nais- ja miesenemmistöisiksi aloiksi.
  • Esihenkilöiltä ja johtajilta edellytetään tasa-arvo-osaamista.