Sivua päivitetään. Sivun tiedot ovat vanhentuneet.

Tanen visio, missio ja arvot 2019–2023

Visio

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, Tanen tavoitteena on tasa-arvoinen Suomi ja maailma, jossa kaikilla ihmisillä on samat oikeudet ja mahdollisuudet sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja sukupuolesta riippumatta. Loukkaamatta muiden oikeuksia jokaisella ihmisellä on mahdollisuus olla oma itsensä ilman syrjityksi tulemisen pelkoa. 

Ihmiset ymmärtävät sukupuolen vaikutukset arkielämässä ja yhteiskunnan rakenteissa.

Missio

Tane on ratkaisukeskeinen tasa-arvotyön edelläkävijä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tuo yhteen eri tahojen edustajat ja on yhteiskunnan muutoksissa ja ajassa kiinni. Tanen tehtävänä on nostaa esiin sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita ja toimia aktiivisesti niiden poistamiseksi, sekä toimia keskustelunavaajana ja suunnannäyttäjänä tasa-arvoasioissa. Tane työskentelee poliittisten ja yhteiskunnallisten ratkaisujen löytämiseksi tasa-arvoisen yhteiskunnan saavuttamiseksi, stereotyyppisten sukupuolinormien purkamiseksi sekä naisten aseman parantamiseksi ja naisten oikeuksien edistämiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti.

Arvot

Edelläkävijyys

Tane tekee rohkeita ja ennakkoluulottomia keskustelunavauksia tasa-arvoasioihin, sekä tarjoaa rakentavia ja edistyksellisiä ratkaisuja tasa-arvohaasteisiin.

Asiantuntijuus

Tane on tunnettu tasa-arvotoimija, jonka kannanotot ja toiminta pohjautuvat tutkittuun tietoon. Tane tuo yhteen tasa-arvotoimijoita, tekee monialaista yhteistyötä sekä tuottaa riippumatonta asiantuntijamateriaalia ja lausuntoja työn tueksi.

Oikeudenmukaisuus

Sukupuolten tasa-arvo on perusoikeus ja ihmisoikeus. Ketään ei saa syrjiä sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun tai sukupuolen perusteella. Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen on yksi oikeudenmukaisen yhteiskunnan tunnusmerkeistä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tane käsittelee kaikkia tasa-arvokysymyksiä, ihmisiä, ihmisryhmiä ja toimijoita yhdenvertaisesti toiminnassaan, viestinnässään ja linjauksissaan.