Tane lausui sosiaaliturvauudistuksesta

Julkaisuajankohta 4.5.2023 9.57
Uutinen

Hallitusneuvottelut ovat käynnissä ja yksi neuvoteltavista teemoista koskee sosiaaliturvaa. Sosiaaliturva linkittyy vahvasti myös sukupuolten tasa-arvoon ja sen toteutumiseen ihmisten arjessa. 

Suomalaista sosiaaliturvaa uudistamaan on asetettu vuonna 2020 parlamentaarinen komitea, jonka välimietintö on tällä hetkellä lausuttavana. Komitean toimikauden on määrä jatkua vuoteen 2027. 

Lausunnossamme sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä nostimme esiin mm. seuraavia teemoja, jotka on tärkeää huomioida myös käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa: 

Sosiaaliturvauudistuksella on tärkeää edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tämä edellyttää sukupuolinäkökulman tietoista huomioimista. 

Sukupuolivaikutukset tulee arvioida ja niiden tulokset huomioida uudistuksen kaikissa vaiheissa. Tämä on erityisen tärkeää tulevalla hallituskaudella, kun uudistustyö siirtyy uuteen vaiheeseen. 

Sosiaaliturvakomitean ja sen jaostojen työskentelyssä on varmistettava riittävä tasa-arvo-osaaminen

Perheiden sosiaaliturvaa ja asumistukea uudistettaessa tulee vahvistaa eroperheiden asemaa ja vuoroasumisen mahdollisuuksia.

Vuoroasuvien lasten molempiin koteihin tulee säätää yhtäläinen asumistuki niin, että molempaa kotia kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Uudistuksella voidaan näin tukea lasten tosiasiallista mahdollisuutta vuoroasumiseen vanhempien sosioekonomisesta taustasta riippumatta ja edistää sukupuolten tasa-arvoa parantamalla vanhemmuuden tasaisempaa jakautumista. 

Uudistuksella ei kuitenkaan tule heikentää lasten ja lapsiperheiden asemaa eikä lisätä lapsiperheköyhyyden riskiä laskemalla asumistuen tasoa nykyisestä niissä ruokakunnissa, joihin lapsi nykymääritelmän mukaan katsotaan kuuluvaksi

Lastenhoidon tukien mahdollisia uudistustarpeita on hyvä selvittää.

Hallituskaudella 2019–2023 toteutetun perhevapaauudistuksen yhteydessä lastenhoidon tukia, kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea, ei käytännössä uudistettu. Lastenhoidon tukia ja niiden mahdollisia uudistustarpeita onkin luontevaa selvittää nyt kun perhevapaauudistus on astunut voimaan.

Lue lisää

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä (26.4.2023) (PDF)

Tanen hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027 

Sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio: Mitä tasa-arvokysymyksiä sosiaaliturvaan liittyy? 

#TasaArvoVaalit: Sosiaaliturvauudistus 

Lausuntopalvelu: lausuntopyyntö sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä (lausuntopalvelu.fi)

Sosiaaliturvauudistus - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

Sarjakuvatyyliin piirretty kuva, jossa yhdellä puolella kaksi iäkkäämpää henkilöä laskee rahojaan huolestuneen näköisenä. Toisella puolella kaksi nuorempaa henkilöä laskee rahojaan hieman huolestuneen näköisinä. Ikkunasta näkyy sekä suomalainen maalaismaisena ja kaupunki.

 


 

#TasaarvoVaalit Ajankohtaista