#TasaArvoVaalit: Tasa-arvon toteutuminen varhaiskasvatuksessa vaatii tietoa ja työkaluja

Julkaisuajankohta 16.2.2023 10.41
Uutinen

Tasa-arvon edistäminen on varhaiskasvatuksen lakisääteinen velvoite. Myös toimintaa velvoittava Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vaatii, että varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. Henkilöstöllä tulee olla ymmärrystä stereotypioista ja kykyä ohjata lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen liittyviä ennakko-oletuksia. 

1.6.2023 alkaen myös toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu velvoittaa varhaiskasvatusta. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu vaatii kykyä tunnistaa toiminnasta epätasa-arvoisia käytäntöjä ja taitoa kehittää toimintaa tasa-arvoiseksi. 

Projektipäällikkö Nea Alasaari tapaa työssään varhaiskasvatuksen ammattilaisia ympäri Suomea. Kuva: Sapfograf Oy.

 

Naisasialiitto Unionin Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hankkeessa täydennyskoulutetaan varhaiskasvatuksen henkilöstöä siitä, miten tasa-arvoa havainnoidaan ja edistetään toiminnassa. Vaikka tietoisuus ja osaaminen on lisääntynyt hurjasti viime vuosien aikana, näkyy kentällä edelleen myös asenne, jossa toiminnan ajatellaan olevan itsestään tasa-arvoista ja luullaan, ettei enää saa puhua tytöistä ja pojista. Täydennyskoulutuksen käyneiden, vastavalmistuneiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten mukaan tasa-arvoa on käsitelty opinnoissa vaihtelevasti.

Yksi täydennyskoulutusten palautteissa toistuva pyyntö on, että tämän koulutuksen tulisi olla pakollinen kaikille. Ne ammattilaiset, joilla on kiinnostusta ja taitoa edistää tasa-arvoa työssään kokevat raskaaksi vastuun haastaa kollegoiden ajatuksia ja ymmärtävät miten vaikea on muuttaa työpaikan toimintakulttuuria, jos koko henkilöstö ei ole siihen sitoutunut.

Haasteena tavoittaa muutkin kuin aiheesta jo valmiiksi kiinnostuneet

Varhaiskasvatuksen kentällä on tarve vahvistaa henkilöstön osaamista tasa-arvon edistämisestä ja toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta. Aiheesta on olemassa täydennyskoulutusta, mutta koulutuksissa näkyy, että iso osa osallistujista on kiinnostunut teemasta jo valmiiksi. Opinnoissa teema näkyy vaihtelevasti ja usein osana vapaaehtoisia kursseja. Tavoittavatko tieto ja työkalut niitä ammattilaisia tai opiskelijoita, jotka eivät ole etukäteen kiinnostuneet tasa-arvosta? Tasa-arvon edistäminen on jokaisen varhaiskasvatuksessa työskentelevän velvollisuus ja jokaisella pitäisi olla ymmärrys siitä, mitä tasa-arvo tarkoittaa ja miten sitä edistetään.

Tanen hallitusohjelmatavoitteissa vaaditaan sukupuolitietoisen opetuksen vakiinnuttamista opettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön peruskoulutukseen ja täydennyskoulutukseen pakollisten tasa-arvoa käsittelevien kurssien muodossa. Tämä vaatimus vastaa juuri siihen tarpeeseen, mikä kentältä nousee. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tarvitsee konkreettisia työkaluja ja tietoa siitä, miten tasa-arvoa arjessa edistetään – ja sen tiedon tulisi tavoittaa koko varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Kirjoittaja

Nea Alasaari

Nea Alasaari toimii projektipäällikkönä Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hankkeessa (Naisasialiitto Unioni ry)

Lue myös

 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta julkaisee vieraskyniä ja haastatteluja sivuillaan. Nämä eivät edusta Tanen virallista kantaa. 

Ajankohtaista