Miesjaosto

Tasa-arvosta ja perinteisten sukupuoliroolien purkamisesta hyötyvät sekä miehet että naiset. Miesjaosto käsittelee poikiin ja miehiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä sekä toimii asiantuntijoiden kohtaamis- ja yhteistyöfoorumina. Jaoston keskeisinä tehtävinä on nostaa esiin ajankohtaisia miehiin ja poikiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä, kehittää yhteistyötä miesten ja poikien kanssa toimivien tahojen kanssa sekä herättää miesten kiinnostus tasa-arvotyöhön.

Miesjaosto perustettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1988.

Miesjaostojen historia

TANE perusti vuonna 1986 Miestutkimusryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa Suomessa tehtyä miestutkimusta sekä pohtia, mitä Suomessa tulisi miehen asemaan, rooleihin ja mieskuvaan liittyen tutkia ja mitä teemoja tähän liittyen voitaisiin nostaa esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Ensimmäinen miesjaosto perustettiin vuonna 1988 Miestutkimusryhmän työn jatkajaksi. Miesjaostojen käsittelemiä keskeisiä teemoja ovat olleet sukupuolten tasa-arvo, isyys, työelämä, miestutkimus ja väkivalta.

 

Man-sähköpostilista

Miesjaosto ylläpiti vuosina 1997-2006 sähköpostilistaa man(at)kaapeli.fi. Lista perustettiin keskustelufoorumiksi, jossa voitiin keskustella miehenä olemisen kaikista ulottuvuuksista. Sähköpostilistalla oli parhaimmillan toistasataa sähköpostiosoitetta. Käyttäjistä 10-15 % oli naisia.

Man-keskustelulistan perustamisvaiheessa verkossa ei ollut muuta suomalaista foorumia miehiin liittyvän tasa-arvokeskustelun käymiseksi. Lista oli oman aikansa edelläkävijä ja se toimi foorumina miesten tasa-arvokeskustelulle internetin aikakauden alkaessa. Keskustelufoorumien yleistyttyä ja teknisen kehityksen myötä hieman yli 9-vuotias Man-sähköpostilista lopetettiin vuonna 2006.

Kaikki listalle lähetetyt viestit ovat tallennettuina arkistoon osoitteeseen:

http://www.kaapeli.fi/hypermail/man/

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ei vastannut listan keskustelun sisällöistä.