Yhdeksäs Miesjaosto (2012-2015)

Yhdeksäs Miesjaosto aloitti toimintansa toukokuussa 2012 ja toimikautensa aikana se

 • valmisteli TANE:lle lausunnot mietinnöstä isyyslainsäädännön uudistamiseksi, hallituksen esityksestä isyyslaiksi, mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtivan työryhmän väliraportista ja kansalaisaloitteesta eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta sekä kommentoi useita muita TANE:n lausuntoja
 • valmisteli TANE:lle kannanotot yleisestä asevelvollisuudesta sukupuolen tasa-arvon näkökulmasta ja isyyslain uudistamista valmistelevan työryhmän kokoonpanosta
 • järjesti ”Isyys nyt!” -nimisen tapahtuman Suomi Areenassa 2013
 • järjesti yhteistyössä Suomen Miestutkimuksen Seuran kanssa seminaarit ”Maanpuolustus, sukupuoli ja tasa-arvo” 2013 ja ”Suomalainen miesliike” 2014 sekä tapahtumat ”Miestutkimuspäivät 2013” ja ”Miestutkimuspäivät 2015”
 • järjesti seminaarin ”Eron jälkeen(kin) jaettu vanhemmuus” 2015
 • järjesti yhteistyössä Poikien Talon, Setan Transtukipisteen, Lapsuudentutkimuksen seuran, Nuorisotutkimusseuran ja Suomen Miestutkimuksen Seuran kanssa seminaarin ”Aikamme pojat - Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään?” 2015
 • osallistui Miestyön foorumiin 2013
 • osallistui pohjoismaiseen miestutkimuskonferenssiin Islannissa Reykjavikissa 2014
 • osallistui Tampereen Miespäivien järjestämiseen 2012-2014.
 • Vuosina 2012-2015 TANE palkitsi Miesjaoston esityksestä tasa-arvotyötä tehneitä henkilöitä tai tahoja Miehen työ -palkinnolla ja järjesti kunakin vuonna palkittujen näköisen juhlan:
  2012 Poikien parissa tehdystä sukupuolisensitiivisestä työstä - Kölvi-toiminta, Setlementtinuorten Hämeen piiri ry
  2013 Pitkäaikaisesta miesaktivismista - Lasse Reijomaa
  2014 Sukupuolisensitiivisestä poika- ja miestyöstä - Poikien Talo (Helsinki) ja Miesten kansalaistalo Mattila (Tampere)
  2015 Kaksikymmentä vuotta miesten hyvinvointia tukevaa työtä - Miessakit ry