Kahdeksas Miesjaosto (2008-2011)

Kahdeksas miesjaosto aloitti toimintansa tammikuussa 2008 ja

 • valmisteli TANElle kannanoton perhevapaajärjestelmän kokonaisuudistuksesta ns. 6+6+6 -mallin pohjalta
 • valmisteli TANElle kannanoton yleisestä asevelvollisuudesta sukupuolen tasa-arvon näkökulmasta
 • osallistui Tampereen Miespäivien järjestämiseen 2008-2010. Jaoston puheenjohtaja ja sihteeri ovat vieneet Miespäiville jaoston terveiset. TANE on osallistunut päivien kustannuksiin.
 • järjesti TANEn sisäisen seminaarin 'Sukupuoli ja maanpuolustus' maaliskuussa 2009.
 • järjesti yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton (Miesten keskus), Miessakit ry:n, Miesten tasa-arvo ry:n, Profeministimiehet ry:n, Suomen Miestutkimuksen Seura ry:n, sosiaali- ja terveysministeriön, Vasemmistoliiton miespoliittisen työryhmän, Vihreä Miesliike ry:n ja Väestöliiton (Miehen Aika) kanssa yleisen seminaarin 'Miehet ja tasa-arvopolitiikka' marraskuussa 2010
 • seurasi mieskentän kehittymistä ja kutsui kaikki miesjärjestöt erikseen kokouksiinsa esittelemään toimintaansa ja TANElle tai Miesjaostolle suunnattuja toiveita. Samalla parannettiin TANEn ja miesjärjestöjen keskusteluyhteyttä
 • kutsui myös SATA-komitean pääsihteerin esittelemään komitean linjauksia sukupuolten kannalta sekä terveyden edistämisen politiikkaohjelman ohjelmajohtajan esittelemään politiikkaohjelmaa sukupuolten ja erityisesti aiheen miehet ja terveys kannalta ja miesten uhritutkimuksen tekijät esittelemään tutkimusta
 • osallistui Miestyön foorumiin vuosina 2008 ja 2009.
 • osallistui pohjoismaiseen miestutkimuskonferenssiin Tanskan Roskildessa tammikuussa 2009
 • osallistui tasa-arvoselonteko-työryhmän toimintaan
 • osallistui Miesuhri-tutkimuksen johtoryhmän työskentelyyn
 • selvitti Miesten tasa-arvo ry:n pyynnöstä vuosina 2008-2009 ilmestyneiden lähisuhde- ja perheväkivaltatutkimusten merkitystä käsitykselle väkivallan sukupuolistuneesta luonteesta
 • puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat yleisöosastokirjoitteluun miehistä ja tasa-arvosta
 • Vuosina 2008-2011 TANE palkitsi Miesjaoston esityksestä tasa-arvotyötä tehneitä henkilöitä tai tahoja Miehen työ -palkinnolla ja järjesti kunakin vuonna palkittujen näköisen juhlan:
  2008 Tasa-arvotietoinen poliisityö - Mikko Lampikoski, poliisitarkastaja, sisäasiainministeriö, poliisiosasto.
  2009 Sukupuolentutkimuksen pitkäjänteinen tekeminen, edistäminen ja opetus¬ - Jeff Hearn, professori, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsinki.
  2010 Suomalaisia miehiä käsittelevien ansiokkaiden dokumenttielokuvien ohjaaminen - Joonas Berghäll, Mika Hotakainen, Visa Koiso-Kanttila ja Mika Ronkainen
  2011 Työstä eronneiden miesten oikeudesta isyyteen ja lasten oikeudesta kumpaankin vanhempaan - Ralf Sund, asiantuntija, STTK, Helsinki.
 •