Seitsemäs mies- ja mediajaosto (2004-2007)

Seitsemännen miesjaoston tehtäviin lisättiin myös mediaan liittyvät kysymykset. Jaosto

 • Oli yksi keskeisistä toimijoista toteuttamassa Fredi - pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet -opetusmateriaalia.
 • Järjesti yhteistyössä Tyttöjen talon ja Setlementtinuorten liiton kanssa moniammatillisille aikuisryhmille koulutustilaisuuksia aiheesta nuoret ja seksuaalinen väkivalta.
 • Julkaisi miesjaoston historiikin Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miestyön historia 1988-2006.
 • Järjesti yhdessä Tutkimusjaoston kanssa kesäkuussa 2005 seminaarin Isyyden kirjo, jossa esiteltiin neuvottelukunnan julkaisema Ilana Aallon teos Kerrottu isyys. Kahden sukupolven miesten isyyskertomuksia.
 • Valmisteli TANElle kannanoton aktiivisen isyyden ja tasapuolisemman hoivavastuun edistämiseksi.
 • Selvitti, millä tavoin pohjoismaisessa tasa-arvopolitiikassa käsitellään miehiä ja tasa-arvoa. Selvitys toteutettiin haastattelemalla kunkin Pohjoismaan virkamiehiä, jotka vastaavat asiakokonaisuudesta maansa tasa-arvopolitiikassa.
 • Vuosina 2004-2007 TANE palkitsi Mies- ja mediajaoston esityksestä tasa-arvotyötä tehneitä henkilöitä tai tahoja Miehen työ -palkinnolla seuraavasti:
  - 2004 Tasa-arvon edistäminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan esiin nostaminen taiteen keinoin: Reko Lundán, ohjaaja, kirjailija
  - 2005 Suomalainen uraauurtava isyystutkimus ja pitkäjänteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen isyyden arvon nostamiseksi: Jouko Huttunen, professori, kasvatustieteen tohtori, isyystutkija
  - 2006 Tasa-arvotietoinen ja sukupuolisensitiivinen kasvatustyö alakouluikäisten opetuksessa: Aaro Heikkinen, luokanopettaja, Teppanan koulu, Kajaani
  - 2007 Tasa-arvotyö maahanmuuttajamiesten parissa, Hilmi Oral, yhteisötyöntekijä, Oulun seudun Setlementti.