Neljäs miesjaosto (1996-1998)

Neljäs miesjaosto aloitti toimintansa sukupuolikiintiökysymyksen aiheuttaman pienen viiveen jälkeen helmikuussa 1996. Jaosto

  • Oli mukana isyyden elämänkaarta selvittävässä työryhmässä.
  • Järjesti helmikuussa 1997 seminaarin samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuudesta virallistaa suhteensa.
  • Osallistui kesällä 1997 Strassbourgissa pidettyyn Mies ja tasa-arvo -konferenssiin.
  • Osallistui yhteistyössä TANEn ja sen väkivaltajaoston kanssa kesällä 1997 pidettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteiseen tasa-arvokonferenssiin.
  • Osallistui syksyllä 1997 ensimmäisiin Väinö-päiviin.
  • Jakoi tammikuussa ensimmäisen 1998 Miehen työ-palkinnon.
  • Järjesti syyskuussa 1998 pohjoismaisen isäkonferenssin Isän jäljillä yhteistyössä pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa.
  • Julkaisi tammikuussa 1999 miesantologian Itsestään puhuvat miehet.