Kolmas miesjaosto (1992-1995)

Kolmas miesjaosto keskittyi pohtimaan suomalaisen miehen elämää. Jaosto

 • Järjesti vuosina 1992- 93 yhdessä SKS:n kanssa elämänkertakilpailun Eläköön mies, johon tuli lähes neljäsataa kirjoitusta. Näiden kirjoitusten pohjalta julkaistiin kolme kirjaa, J-P Roosin ja Eeva Peltosen toimittama Miehen elämää, Mika Siimeksen toimittama Eläköön mies ja Juha Siltalan Miehen kunnia.
 • Järjesti vuonna 1993 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa seminaarin Suomalainen mies tilastoissa, tutkimuksessa ja todellisuudessa.
 • Käsitteli miesten väkivaltaista käyttäytymistä ja tuki jäsenensä Lasse Reijomaan perustamaa Lyömätön linja -projektia.
 • Järjesti tammikuussa 1994 yhdessä Vaasan kaupungin kanssa seminaarin Mies sosiaalitoimen asiakkaana, jossa pohdittiin mm. isien ja lapsien selviytymistä sosiaalitoimen viidakossa avioeron jälkeen.
 • Teki keväällä 1994 TANElle esityksen väkivallasta tuomittujen miesten auttamiseksi esimerkiksi vankiloissa ja mielisairaaloissa annettavan terapian avulla.
 • Osallistui Turussa elokuussa 1994 pidettyyn Pohjoismaiseen Forumiin mm. Miesten saluunalla ja omalla standilla.
 • Käynnisti perheen vuoden kunniaksi Isyysmatka-nimisen videon tuotannon. Videossa kuvataan miehen kasvua isäksi. Sitä voi tilata Stakesista.
 • Järjesti tammikuussa 1995 seminaarin Miestutkimuksen aika ja paikka.
 • Osallistui Tukholman Nackassa huhtikuussa 1995 järjestettyyn pohjoismaiseen mieskonferenssiin.
 • Osallistui Oulussa toukokuussa 1995 pidettyihin Jokamies-päiviin.
 • Perusti kesällä 1995 Miesjaoston kotisivun Internettiin.
 • Osallistui jäsentensä välityksellä suomalaisesta miehestä käytävään keskusteluun ja erinäisiin miesten asemaa käsitteleviin seminaareihin.