Toinen miesjaosto (1989-1992)

Toinen miesjaosto keskittyi kahteen teemaan, miehen ja lapsen väliseen suhteeseen sekä mieheen ja työelämään. Jaosto

  • Julkisti keväällä 1990 kannanoton Mies ja lapsi, jossa painotettiin läheisen isä-lapsisuhteen merkitystä niin lapsen kehityksen, isän sisällökkäämmän elämän kuin vanhempien välisen tasa-arvonkin kannalta.
  • Teki Mies- ja lapsi -kannanoton pohjalta silloiselle sosiaali- ja terveyshallitukselle aloitteen Isä ja lapsi -kampanjan käynnistämisestä (kampanja toteutettiin v. 1994 perheen vuoden yhteydessä sosiaalialan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKESin vastatessa kampanjan toteuttamisesta).
  • Järjesti Tampereen yliopiston kanssa seminaarin otsikolla Miehet työelämässä, josta julkaistiin samanniminen raportti.
  • Teki selvityksen miehistä naisvaltaisilla aloilla.
  • Oli esillä toukokuussa 1992 Lahden SOS-messuilla.
  • Loi suhteita pohjoismaisiin miesliikkeisiin.