Kymmenes Miesjaosto (2015-2019)

 

Miesjaoston tehtävänä on toimia miespoliittisen keskustelun herättäjänä ja aloitteentekijänä sekä kehittää yhteistyötä erilaisten miesten ja poikien parissa toimivien tahojen kanssa.

 

Kokoonpano (Henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

 

Puheenjohtaja: Jirka Hakala, Suomen Keskusta

Varapuheenjohtaja: Tapio Bergholm, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Työryhmän sihteeri: suunnittelija Niina Hinkkanen

Jäsenet:

Anders Adlercreutz, Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Jutta Wirén, Kansallinen Kokoomus

Kari Uotila (Silla Kakkola), Vasemmistoliitto

Merja-Hannele Vuohelainen (Tapio Bergholm), Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Pysyvät asiantuntijatahot:

Jussi Pulli (Veli-Matti Toikka), Ensi- ja turvakotien liitto (Miestyön kehittämiskeskus)

Petri Kolmonen (Jukka Lampinen), Miesjärjestöjen keskusliitto ry

Anna Moring (Jenni Kerppola-Pesu), Monimuotoiset perheet -verkosto

Ilana Aalto (Riikka Korpinurmi), Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry

Kalle Laanterä (Kimmo Saastamoinen), Poikien talo

Kim Meyer (Bert Bjarland), Profeministimiehet ry

Krister Karttunen (Viima Lampinen), Seta ry

Teemu Tallberg (Johanna Lammi-Taskula), Suomen Miestutkimuksen Seura ry

Miguel Reyes (Antti Lehtinen), Väestöliitto