Ensimmäinen miesjaosto (1988-1989)

Ensimmäinen miesjaosto kartoitti lähinnä miehiin liittyviä erityiskysymyksiä. Kun sen määräaika loppui, se totesi uuden jaoston perustamisen olevan tarpeellista moninaisten, miehiä koskevien kysymyksien syvällisemmäksi selvittämiseksi.