Tehdään näistä tasa-arvovaalit!

Julkaisuajankohta 2.3.2021 8.05
Uutinen

Kunnissa tehdään tasa-arvon näkökulmasta erittäin tärkeitä päätöksiä. Koulutuksen järjestämisestä ja sosiaali- ja terveyspalveluista päätetään kuntatasolla alueellisesti. Lisäksi kunnat ovat isoja työnantajia, joiden toiminnalla on suuri merkitys tasa-arvon toteutumisessa työmarkkinoilla. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajisto avaa Tanen kuntavaalikampanjan ja kutsuu kaikki mukaan tekemään näistä vaaleista #tasaarvovaalit.

Tavoittelemme yhdessä tasa-arvoisia kuntia, katso kaikki kuntavaalitavoitteemme:

Kuntavaalit 2021 - Tane

Millainen on kuntien rooli mielestäsi tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisessa? 

Jirka Hakala Tanen puheenjohtaja: Kuntapäättäjät ovat tasa-arvoisen arjen tekijöitä. Kunnissa ratkotaan jokapäiväisten palveluiden, kuten koulutuksen, päivähoidon, nuorisotyön, kulttuurin ja liikunnan kysymyksiä. Näiden palveluiden ympärille rakentuu myös tasa-arvon edistäminen.  

Bella Forsgrén Tanen varapuheenjohtaja: Kaikissa palveluissa tulisi olla tietoinen sekä sukupuolen että muiden tekijöiden vaikutuksesta ihmisten palvelutarpeisiin. Tulevaisuuden kunnassa kaikki kokisivat, että palvelut ovat aidosti saavutettavia heille.

Jirka Hakala: Kun asiat hoidetaan kunnissa hyvin, näkevät nuoret tulevaisuutensa ennen kaikkea omien toiveidensa ja lahjojensa kautta, ei niinkään sukupuolensa kautta. Kunnissa voidaan laajentaa kuvaa siitä, miten eri sukupuolet voivat harrastaa, kouluttautua ja työskennellä. Kuntademokratiassa tulee myös huolehtia siitä, että yhteisistä asioista päätettäessä eri väestöryhmät tulevat reilusti huomioiduksi ja otetuksi mukaan päätöspöytiin. 

Haastattelu jatkuu kuvan jälkeen.

Jirka Hakala ja Bella Forsgrén katsovat kameraan hymyillen.

Jirka Hakala ja Bella Forsgrén muodostavat Tanen puheenjohtajiston kaudella 2019 - 2023. Kuva: Mari Waegelein

Mikä tasa-arvokysymys on erityisen ajankohtainen näissä vaaleissa?

Bella Forsgrén: Korona vaikuttaa näihin vaaleihin todella paljon. Sanoisin, että kunnissa on nyt kyettävä ottamaan koppi erityisesti lapsista ja nuorista. 

Jirka Hakala: Samaa mieltä. Erityisesti poikien ja nuorten miesten haasteet koulupolulla sekä syrjäytyminen ovat merkittävä kysymys, joka korostuu tässä ajassa. Etäkoulu, kesätöiden väheneminen ja koronalaman tuottamat työllisyysongelmat osuvat nuoriin poikkeuksellisella tavalla.

Bella Forsgrén: Kouluissa tehdään toki jo todella tärkeää tasa-arvotyötä. Sitä tulisi jatkossa suunnata yhä pitkäjänteisempiin toimenpiteisiin ja kiinnittää huomiota erityisesti myönteisen erityiskohtelun resursointiin ja seurantaan.

Jirka Hakala: Toisaalta korona-aikana myös monet naisvaltaiset alat, kuten esimerkiksi hoitoala ja koulutusala, ovat vaatineet työntekijöiltä paljon. Näistä hyvinvointi-Suomen tekijöistä on joka kunnassa pidettävä hyvä huoli.

Mitä odotat eniten seuraavalta valtuustokaudelta kunnissa tapahtuvaksi tasa-arvon näkökulmasta?

Jirka Hakala: Odotan, että tasa-arvo otetaan yhteiseksi tavoitteeksi, jota käsitellään kuntalaisten arjen näkökulmasta. Lasten ja nuorten tasa-arvoiset tulevaisuuden mahdollisuudet ja toisaalta etenkin naisten vastuulla oleva ikäihmisten omaishoiva ovat tasa-arvon toteutumisen ydinkysymyksiä kunnissa.

Bella Forsgrén: Meillä on paljon jo kehitettyjä työkaluja kuntien tasa-arvon edistämiseen. Toivoisin näkeväni entistä aktiivisemmin mm. sukupuolivaikutusten arviointia ja sukupuolitietoista budjetointia kuntien päätöksenteossa.

Mikä on ensimmäinen asia, johon kunnissa tulisi puuttua tai lähteä ajamaan uuden valtuuston voimin?

Bella: Vastaan vähän toistaen, että lapsiin ja nuoriin olisi tärkeää panostaa koronan keskellä. Nyt tarvitaan etsivää nuorisotyötä ja toimivia, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita.

Jirka: Lisäksi jokaisessa kunnassa tulee sitoutua tasa-arvon edistämiseen ja siihen liittyvien ongelmien kartoittamiseen laaja-alaisesti, juuri oman kunnan näkökulmasta. Tasa-arvo ei saa jäädä vain yhden lautakunnan tai muutaman valtuutetun asiaksi, vaan sen on oltava teema, joka noteerataan läpi koko kuntapäätöksenteon.

Ajankohtaista