Tasa-arvo vaaliagendalle – Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kuntavaalitavoitteet

Julkaisuajankohta 9.11.2020 10.34
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on julkaissut kuntavaalitavoitteensa 9.11. Tavoitteissa esitetään konkreettisia toimia tasa-arvon edistämiseksi kunnissa. Kuntien tulee sitoutua ja resursoida tasa-arvon edistämiseen. Tavoitteissa vaaditaan esimerkikisi, että kunnat nimeävät tasa-arvosta vastaavan henkilön tasa-arvotyön tueksi.

Sukupuolten tasa-arvo ei toteudu kuntien päätöksenteossa. ”Kunnanvaltuutetuista ei ole koskaan ollut naisia yli 40 prosenttia. Sukupuolten edustus on epätasaista myös kuntien päätöksenteon johtopaikoilla. Tähän on aika saada muutos. Puolueiden ehdokasasettelun tasainen sukupuolijakauma on tässä tärkeässä roolissa”, sanoo tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Jirka Hakala

Kunnilla on merkittävä rooli kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Palveluiden vaikuttavuutta lisätään, kun kunnissa tunnistetaan sukupuolierityisten palvelujen tarve. Miehet käyttävät terveyspalveluita naisia vähemmän. Siksi on tärkeä kehittää toimenpiteitä, joilla miesten hakeutumista julkisen terveydenhuollon piiriin lisätään. Naiset taas kokevat miehiä enemmän väkivaltaa lähisuhteissaan. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tulee torjua tarjoamalla matalan kynnyksen palveluita kuntalaisille.

Tasa-arvoisessa kunnassa kehitetään koulutusta ja kasvatusta sukupuolitietoisesti. Kaikille tulee taata turvallinen oppimisympäristö, häirintään ja väkivaltaan tulee puuttua. Tavoitteena tulee olla koulutusalojen sukupuolen mukaisen eriytymisen purkaminen esimerkiksi oppilaanohjauksen keinoin.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kuntavaalitavoitteissa käsitellään myös laajasti merkittäviä ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja, kuten kuntien taloudellisia haasteita, koronapandemian sukupuolivaikutuksia sekä sote-uudistusta. 

Lisätietoja

Katso TANEn kuntavaalitavoitteet
Kolla delegationen för jämställdhetsärendens mål för kommunalvalet

Hannele Varsa
Pääsihteeri, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
puh. +358 50 545 3435

Ajankohtaista