Tane kannattaa lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopumista

Julkaisuajankohta 4.10.2023 13.26
Uutinen

Sukupuolten tasa-arvosta vastaava sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen järjesti pyöreän pöydän keskustelun lähisuhdeväkivallan sovittelusta 4.10.2023. Tasa-arvoasian neuvottelukunta oli kutsuttuna tilaisuuteen. Tane kannattaa lähisuhdeväkivallan rajaamista rikosasioiden sovittelun ulkopuolelle.

Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu, että perhe- ja lähisuhdeväkivallan sovittelusta pääsääntöisesti luovutaan. Lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopuminen on yksi Tanen sukupuolistunutta väkivaltaa koskevista tavoitteista tälle hallituskaudelle.

Väkivallan vastaista työtä on edistettävä suunnitelmallisesti luomalla pysyviä rakenteita esimerkiksi sukupuolistuneen väkivallan uhrien tukemiseksi. Tane pitää tärkeänä, että niin väkivallan uhrien kuin tekijöiden tukipalveluja kehitetään, jotta palvelut ovat saavutettavia kautta maan.

Lähisuhdeväkivaltaa sovitellaan Suomessa runsaasti

THL:n mukaan jopa viidesosa kaikista sovitteluun ohjatuista rikoksista ja riita-asioista koskee nimenomaan lähisuhdeväkivallan sovittelua. Näiden tapausten enemmistössä uhri on nainen ja tekijä mies.

Kansainväliset ihmisoikeuselimet, kuten Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) ja YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta valvova CEDAW-komitea, ovat viime vuosina antaneet Suomelle huomautuksia ja esittäneet huolensa sovittelun vaikutuksista syytetoimiin ja rikosprosessiin.

Lue lisää

Tane: hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

Tane-vieraskynä: Toteutuuko syrjimättömyys, jos toistuvaa parisuhdeväkivaltaa ohjataan sovitteluun?

THL: Tilastoraportti 26/2021.

GREVIO: Baseline Evaluation Report - Finland (PDF)

CEDAW: Concluding observations on the eighth periodic report of Finland (2022)

UM: Suomelle suosituksia naisten syrjinnän poistamisen toteutumisesta (31.10.2022)

Ajankohtaista