Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Sateenkaarinuorten hyvinvoinnista huolehdittava

Julkaisuajankohta 28.6.2021 8.45
Tiedote

Tänään käynnistyy jo toinen koronapandemian aikainen Helsinki Pride -viikko. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta nostaa esiin sateenkaarinuorten hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyden Pride-viikon alussa.

Koronavuoden aikana lasten ja nuorten elämään ovat vaikuttanut esimerkiksi etäkoulut sekä muutokset harrastustoiminnassa. Mahdollisuudet tavata muita nuoria ja kontaktit turvallisiin, kodin ulkopuolisiin aikuisiin ovat vähentyneet.

Poikkeuksellisen vuoden moninaiset vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin saattavat näkyä viiveellä. Ensimmäiset suomalaiset tutkimukset osoittavat, että sateenkaarinuorten ahdistus, masennus, pelot, yksinäisyys ja itsetuhoisuus ovat lisääntyneet koronakriisin yhteydessä. Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret saattavat joutua esimerkiksi salaamaan identiteettiään kotona, jossa tästä huolimatta on jouduttu viettämään suuri osa ajasta koronakriisin aikana. Lisäksi monet järjestöt ovat lopettaneet, peruneet tai vähentäneet toimintaansa, vertaistapaamisia ja asiakastapaamisia.

”Me kaikki tarvitsemme tunteen siitä, että olemme yhteisömme tasa-arvoisia jäseniä ja kelpaamme sellaisina kuin olemme. Erityisen tärkeää tämä on nuorille. Pride on häpeän vastakohta”, sanoo tasa-arvoasian neuvottelukunnan puheenjohtaja Jirka Hakala.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Jirka Hakala katsoo kameraan kädet puuskassa ja hymyilee vähän.

Toivon, että korona-ajan väistyessäkin muistamme kaikkien nuorten tukemisen merkityksen, sanoo Tanen puheenjohtaja Jirka Hakala. Kuva: Mari Waegelein.

Monille sateenkaarinuorille Pride voi olla ensimmäinen tilaisuus päästä puhumaan omista kokemuksista ja olemaan oma itsensä. 

”Korona-aika on tuonut esille laajasti jaetun huolen nuorten hyvinvoinnista. Toivon, että korona-ajan väistyessäkin muistamme kaikkien nuorten tukemisen merkityksen”, sanoo Hakala.

Tane muistuttaa, että sateenkaarinuorten mielenterveyden tuen resurssit on turvattava. Nuoret on tärkeää huomioida myös esimerkiksi sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä lainsäädäntöhankkeissa, kuten translain uudistamisessa. 

Lisätietoja

Pääsihteeri Hannele Varsa
[email protected]
050 545 3435

Aiheesta lisää

Sukupuolen moninaisuus tulee huomioida myös koronan aikana (15.5.2020)

Hallituksen tulisi varmistaa translain kokonaisuudistus koronapandemiasta huolimatta, TANE muistuttaa (11.9.2020)

Ajankohtaista