Hallituksen tulisi varmistaa translain kokonaisuudistus koronapandemiasta huolimatta, TANE muistuttaa

Julkaisuajankohta 11.9.2020 12.32
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) muistuttaa Pride-viikolla translain kokonaisuudistuksen kiireellisyydestä. Sukupuolen korjaushoidot tulee erottaa sukupuolen juridisesta vahvistamisesta. Lisäksi vaatimukset lisääntymiskyvyttömyydestä ja täysi-ikäisyydestä on poistettava.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa linjataan itsemääräämisoikeutta kunnioittavan translain kokonaisuudistus säädettäväksi kuluvalla hallituskaudella. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ilmaisee kuitenkin huolensa siitä, ettei uudistus ole edennyt koronapandemian aikana. Neuvottelukunta myös kannustaa hallitusta siihen, että uudistuksen yhteydessä laissa poistetaan vaatimus täysi-ikäisyydestä. 

”Nykyinen translaki altistaa transihmiset syrjinnälle ja muille oikeudenloukkauksille. Yhteiskuntana emme voi sallia tämän jatkumista ja asia on korjattava nopeasti”, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Bella Forsgrén (vihr.) sanoo. 

Työryhmä: itsemääräämisoikeuden keskiöön nostava laki on mahdollinen

Suomen nykyinen translaki astui voimaan 2003. Vanhentunut lainsäädäntö on transihmisten itsemääräämisoikeutta ja ihmisoikeuksia loukkaava. Laki sitoo yhteen sukupuolen juridisen vahvistamisen ja lääketieteellisen korjauksen prosessit. Juridista sukupuoltaan vahvistavilta edellytetään muun muassa lisääntymiskyvyttömyyttä, täysi-ikäisyyttä, lääketieteellisiä tutkimuksia ja osoituksen uudessa sukupuoliroolissa elämisestä.

Transihmisten lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus on voimassa Suomen lisäksi enää viidessä EU-maassa (Kypros, Latvia, Romania, Slovakia, Tšekki). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kritisoi vaatimusta lisääntymiskyvyttömyydestä linjauksessaan pakkosterilisaatiosta ihmisoikeusloukkauksena vuonna 2017.

Translain uudistaminen kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan. Ministeriön alaisuudessa toiminut työryhmä selvitti translain uudistamista ja julkaisi muistionsa asiasta helmikuussa 2020. Muistiossa esitetään mahdollisena sitä, että laki uudistetaan niin, että sen keskiössä on itsemääräämisoikeus. Helmikuun jälkeen uutta työryhmää ei ole nimitetty.


Tasa-arvoasiain neuvottelukunta seuraa ja edistää tasa-arvon toteuttamista yhteiskunnassa. TANE:n tavoitteena on translain kokonaisuudistus jossa, sukupuolen korjaushoidot erotetaan sukupuolen juridisesta vahvistamisesta. Tavoitteena on myös, että vaatimukset lisääntymiskyvyttömyydestä ja täysi-ikäisyydestä poistetaan kuluvalla hallituskaudella.

Lisätietoja:
Nina Järviö
asiantuntija
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 
+358 50 4528351 

Ajankohtaista